Bestill kurs – få med bok! 

Stig Flesland

I en årrekke har vi sørget for at regnskapsførere, revisorer, advokater, økonomimedarbeidere og andre som trenger oppdatering på skatt, regnskap og revisjon har fått det.

Det mange kanskje ikke vet er at du også får med en egen bok, eller kursmappe, hvis du kjøper «Praktisk skatte- og regnskapskurs». Dette er en bok på omtrent 300 sider, hvor alle relevante regelendringer er beskrevet og eksemplifisert.

Personalrabatter og tredjepartytelser 

I år er det spesielt viktig at du kjenner godt til de nye reglene om personalrabatter og tredjepartsytelser, som vil gjelde allerede fra tidlig om morgenen 1. januar 2019. Vi vil derfor bruke mye tid på disse reglene i årets kurs. 

Du får for eksempel svar på:

  • Hvilke gaver kan arbeidsgiver gi skattefritt?
  • Er gullklokka historie?
  • Hvilke varer og tjenester er omfattet av reglene om personalrabatter?
  • Hvorfor er 7.000 kroner og 50 % den nye snakkisen
  • Må arbeidsgiver holde styr på alle personalrabatter som gis?
  • Må alle rabatter innberettes i a-ordningen?
  • Hvordan skal en vite om en rabatt er skattefri? * Kan personalrabatten samles opp i flere år?
  • Kan du få flere rabatter hvis du har flere arbeidsgivere?
  • Hva betyr det at bruk av bonuspoeng er skattepliktig?
  • Hvordan fastsettes fordelen?

Vi fokuserer altså på personalrabatter i deler av kurser, men målet med kurset er å gjennomgå de mest matnyttige nyhetene for 2018 og 2019. Kurset er vinklet mot små og mellomstore bedrifter, med mye bruk av praktiske eksempler.

På kursene i desember er naturligvis julemat inkludert i lunsjbufféten – ta gjerne med dine kollegaer til en hyggelig juleavslutning.

Se mer om hvor vi arrangerer kurset på våre kurssider

Oppdateringstimer

Autoriserte regnskapsførere:
4 timer skatte- og avgiftsrett, 1 time finansregnskap, 1 time bokføring og 1 time rettslære

Revisorer:
4 timer skatt, 3 timer regnskap

Advokater:
7 timer oppdatering