Her er våre beste råd

Stig Flesland

Hver eneste dag bistår vi medlemmer med å bedre sin egen økonomi. Ikke ved å betale minst mulig skatt, men ved å unngå å betale for mye skatt.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Våre rådgivere har kompetanse på en rekke felter. Årlig bruker de tid til å besvare spørsmål fra våre medlemmer innen moms, eiendom, lønn, frynsegoder, utland, sparing, pensjon, arv og generasjonsskifter. For å nevne noe. Det gjør at du kan være trygg på at du får gode skatteråd når du kontakter oss.

Nå har vi, for første gang, samlet noen av våre beste råd fra året som gikk. Her kan du lære noe, du kan snappe opp tips og kanskje finner du til og med ut at vi kan bistå deg med en konkret sak? Da vet du hvor du finner oss!

Her er første del av fire.

Sparing

De nye spareordningene har ført til en rekke spørsmål inn til oss. Mange lurer for eksempel på hvilken pensjonssparing som lønner seg; den nye IPS-ordningen eller ordinær pensjonssparing for næringsdrivende.

Vi har bistått flere med å velge riktig pensjonsordning. Kort sagt vil det for næringsdrivende lønne seg med IPS for de med lavere inntekter, men dersom næringsinntekten er høy nok vil pensjonssparingen for næringsdrivende være mer lønnsom.

Feil post i skattemeldingen

Flere av våre medlemmer har fått hjelp til å spare skatt på pensjoner fra Danmark og Sverige. Pensjoner fra Sverige og Danmark ble forhåndsutfylt i skattemeldingen for første gang i fjor. Pensjoner som kan sammenlignes med norsk folketrygd skulle stå i post 2.2.3. Pensjonen kvalifiserte da til det såkalte skattefradraget for alderspensjonister.

Men Skatteetaten valgte å plassere all pensjon fra Sverige og Danmark i post 2.2.2, en post for pensjoner som ikke gir grunnlag for skattefradraget. Pensjonister som ble rammet måtte selv rette opp dette, hvis ikke ville skatten bli for høy.

Oppjustering av inngangsverdi

Eiendom og generasjonsskifter kan skape problemer for mange, og det er ofte fornuftig å be om bistand i slike tilfeller. Beløpene ender opp med å bli store, og det er dermed mulig å spare flere hundre tusen kroner i skatt på å gjøre ting korrekt.

Et av våre medlemmer sparte litt mer enn det. Medlemmet hadde i fjor solgt en bolig som gavesalg til sønnen. Hennes kone gikk bort i 2010, og de hadde sammen eid boligen i felleseie siden de giftet seg og før det hadde han selv eid boligen i noen tiår.

I slike tilfeller skal inngangsverdien på boligen beregnes separat for hver halvpart av huset, fordi halvparten av inngangsverdien kan oppreguleres til verdien ved ektefellens bortgang. For den andre halvdelen må opprinnelige byggekostnader og senere påkostninger legges til grunn som inngangsverdi.

Skatteetaten la ikke dette til grunn, men etter å ha fått bistand fra oss gav skattemyndighetene etter og innrømmet at vårt syn var riktig. Det sparte vårt medlem for nærmere 200.000 kroner i skatt.

Denne saken stod på trykk i Skattebetaleren 01/18. Hvis du trenger veiledning i konkrete skattesaker og er medlem i Skattebetalerforeningen kan du kontakte vår medlemstelefon 22 97 97 10 (hverdager 12-15).