Skattemeldingen: Få med fradraget for gaver

Stig Flesland

Du kan få skattefradrag for å være godhjertet og gi gaver til frivillige organisasjoner.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

For å få fradrag må gaven være på minst 500 kroner per organisasjon samlet gjennom inntektsåret.

Eksempel: Kari har gitt 1.000 kroner i gave til Røde Kors i 2017 og vil ha krav på fradrag for hele beløpet. Ola derimot ønsket å gi gave til flere organisasjoner og ga 250 kroner til fire forskjellige organisasjoner. Siden gavene til den enkelte organisasjon er under 500 kroner vil Ola ikke få noe fradrag.

Maksimalt fradrag for inntektsåret 2017 var 30.000 kroner. Hvis du gav mer enn dette, kan du ikke overføre det til 2018.

Dersom du er gift har du og din ektefelle hver deres maksimalbeløp. Til sammen kan altså ektepar få 60.000 kroner i fradrag.

Eksempel: Erik har gitt 17.000 kroner til Kirkens bymisjon. I tillegg har han og hans kone Berit til sammen gitt 16.000 kroner til Plan Norge. Alt er imidlertid innrapportert på ham, og han vil derfor bare få fradrag for 30.000 kroner.

I dette tilfellet bør Erik ta kontakt med Plan Norge, og be om at halvparten av gavebeløpet, 8.000 kroner, blir innrapportert på Berit. Da får ektefellene utnyttet fradraget fullt ut. 

Både personlige skattytere og selskap kan få fradrag for gaver til frivillige organisasjoner.

Krav til organisasjonen

For at gaven skal være fradragsberettiget må organisasjonen som mottar gaven høre til i Norge eller annet EØS-land. Organisasjonen må ha et ideelt formål og må være registrert i Enhetsregisteret (eller tilsvarende register for utenlandske organisasjoner).

Selskaper og sammenslutninger må i tillegg ha nasjonalt omfang, dette gjelder også tros- og livssynssamfunn. For stiftelser gjelder ikke et slikt krav, disse må i stedet motta offentlig støtte i det år gaven gis.

Se liste over godkjente organisasjoner på skatteetaten.no.