Salg fra uskiftet bo – sjekk om du kan spare skatt

Trond Olsen Skatt på utskiftet bo

Hvis ektefellen din døde i 2013 eller tidligere, og du sitter i uskiftet bo, er det muligheter til å spare skatt.

Fra 2014 gjelder reglene om skattemessig kontinuitet, som betyr at du overtar skatteposisjonene til giver eller arvelater (avdøde), som for eksempel latent gevinstskatt på tomt, utleieboliger og næringsvirksomhet. Ektefellenes formuesforhold, altså om de hadde felleseie eller særeie, vil ikke ha noen skattemessig betydning.

Det er imidlertid viktig å merke seg at dette ikke gjelder for gjenlevende ektefelle som sitter uskifte etter ektefelle som døde i 2013 eller tidligere.

For formuesobjekter som lengstlevende ektefelle anses å ha ervervet fra den først avdøde, skal omsetningsverdien ved dødsfallet i 2013 eller tidligere anses som inngangsverdien til den som er lengstlevende.

Dette gjelder formuesobjekter som var førstavdødes særeie, samt halvparten av formuesobjekter som inngikk i felleseie.

Slik slår det ut

Kari sitter i uskiftet bo etter sin ektefelle Per, som døde i 2013. I 2017 solgte hun en utleieleilighet for 4 millioner, som var Pers særeie. Denne leiligheten var i sin tid kjøpt for 1 million kroner.

Hun fikk samtykke av barna til å sitte i uskiftet bo med særeiemidler, og leiligheten ble taksert til 3,6 millioner kroner i 2013.

Ettersom utleieleiligheten tilhørte avdødes særeie, vil den bli regnet som arvet i sin helhet. Inngangsverdien er dermed omsetningsverdien på dødstidspunktet,
som var 3,6 millioner kroner.

Skattepliktig gevinst blir 400.000 kroner (4 mill. kr – 3,6 mill.kr), og skatten utgjør 96.000 kroner (400.000 kr x 24 prosent).

Hvis leiligheten hadde vært felleseie vil halvparten av den blitt regnet som arvet ved dødsfallet.

Inngangsverdien på denne delen blir dermed 1,8 millioner kroner. For den andre halvdelen, bruker man den opprinnelige inngangsverdien på 500.000 kroner (1 million kroner delt på 2). Den skattepliktige gevinsten blir da 1,7 millioner kroner (4 mill.kr – 2,3 mill.kr), og skatten utgjør 408.000 kroner (1,7 mill. kr x 24 prosent).

Dersom leiligheten hadde tilhørt Karis særeie, ville inngangsverdien vært upåvirket av dødsfallet – altså lik opprinnelig kjøpesum.

Dødsfall i 2014 eller senere

Hva er så forskjellen på om man kommer inn under de nye eller de gamle reglene? Hvis vi sier at Karis ektefelle Per døde i 2015, ville reglene om skattemessig kontinuitet gjelde.

Det betyr at Kari i et slikt tilfelle overtar avdøde ektefelles opprinnelige skattemessige inngangsverdi enten på halve leiligheten (felleseie) eller hele leiligheten (særeie). Det har altså ingen betydning for gevinstberegningen om leiligheten tilhørte felleseie eller avdødes særeie.

Skattepliktig gevinst ved salg av leiligheten i 2017 hadde i så fall blitt
3 millioner kroner (4 mill.kr – 1.mill.kr), og skatten blitt 720.000 kroner (3 mill.kr x 24 prosent).

Tips! Sjekk alltid når uskifteboet oppstod, og husk at formuesforholdet mellom ektefellen kan få stor skattemessig betydning ved dødsfall før 2014.

I skattemeldingen føres gevinsten i post 2.8.4, og det må også legges ved en forklaring og beregning av gevinsten. Husk å redusere salgssummen med omkostninger i forbindelse med salget, og legge til dokumentavgift, tinglysingsgebyr og påkostninger ved kjøpet.