Skattegrep du kan gjøre før nyttår

Stig Flesland

Foto: Colourbox

Livet er mer enn skatt, og kanskje har du helt andre ting å tenke på nå mot slutten av året. For noen passer det imidlertid å bruke den siste tiden av 2017 til å se over økonomien, og å tenke litt på om det er grep enn kan ta for kanskje også å spare litt skatt.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

 

Pensjonssparing

Fra i høst er ordningen med individuell pensjonssparing (IPS) kraftig forbedret. Det kan derfor være verdt å vurdere om en skal opprette en slik pensjonssparing før nyttår.

Du kan spare inntil 40.000 kroner per år, noe som vil redusere skatten med 9.600 kroner i 2017. Innestående beløp er unntatt fra formuesskatt og løpende inntektsskatt på avkastningen, men husk at midlene er bundet frem til du er 62 år. Uttak skattlegges  som alminnelig inntekt.

Hvis du vil benytte ordningen for inntektsåret 2017 må du opprette en IPS-avtale med en bank eller et forsikringsselskap og innbetale sparebeløpet før nyttår.

For selvstendig næringsdrivende kan det være et godt alternativ i stedet (evt. i tillegg) å spare til pensjon etter reglene i innskuddspensjonsloven. Her er det slik at du kan spare inntil 6 prosent av personinntekt mellom 1 G og 12 G (1 G = 93.634 kroner) med full fradragsrett. Sparebeløpet reduserer altså både trinnskatten, trygdeavgiften og skatten på alminnelig inntekt.

Også her er innestående midler unntatt fra formuesskatt og løpende inntektsskatt på avkastningen.

Uttak skattlegges som pensjon, det vil si både med trinnskatt, trygdeavgift og skatt på alminnelig. For de med høy næringsinntekt er dette vanligvis et bedre alternativ enn IPS.

Ønsker du denne formen for pensjonssparing i 2017, trenger du ikke å foreta deg noe før nyttår. Du får nemlig fradrag for 2017 så lenge premien for innskuddspensjonen er betalt før 31. mars 2018.

 

Spar formuesskatt ved å gi forskudd på arv

Mange foreldre velger å gi barna forskudd på arv. Det første en skal tenke på er selvfølgelig om en har behov for pengene selv – det er dumt å gi bort midler en selv trenger, bare for å spare skatt.

Hvis du uansett skal gi bort verdier til for eksempel barn, kan det på grunn av formuesskatten være gunstig å gjøre det nå i desember i stedet for i januar. Siden formuen måles ved nyttår, vil du spare formuesskatt på å gi forskudd på arv nå i desember. Dette gjelder for deg som har formue over fribeløpet på omtrent 1,5 millioner kroner. Gir du bort 1 million kroner, vil du spare 8.500 kroner i formuesskatt.

Husk at barna må være 17 år, hvis ikke lignes formuen deres uansett sammen med foreldrenes. Vær også klar over at barnas muligheter til å få støtte fra Lånekassen kan forringes dersom de har høy formue.

 

Spar til bolig

Det er knapt noen spareform som er mer lønnsom enn boligsparing for ungdom (BSU). Til og med det inntektsåret du fyller 33 år kan du spare inntil 25.000 kroner og få skattefradrag på 20 prosent av sparebeløpet. Sparer du maksimalbeløpet, gir det deg 5.000 kroner i spart skatt. Samlet sparebeløp kan ikke overstige 300.000 kroner.

Pass imidlertid på at du ikke setter inn penger på kontoen i år der du ikke har inntekt eller der inntekten er lav. I så fall går du rett og slett glipp av skattefradraget, og selv om betingelsene på en BSU-konto normalt sett er svært gode er det dumt å «miste» flere tusen kroner i fradrag.

For å få fradraget for 2017 må sparebeløpet innbetales før nyttår.

 

Selge aksjer eller fond? 

Etter nyttår går skatten på aksjegevinster opp. Dersom du har aksjer med gevinst du uansett vurderer å selge, vil det derfor være gunstig å selge aksjene før nyttår.

Har du aksjer med et latent tap, er situasjonen omvendt: Etter nyttår blir fradraget på grunn av tapet høyere enn det var i 2017. Normalt sett vil det derfor lønne seg å avvente og heller selge disse aksjene over nyttår.

 

Kjøp av private tjenester

Du kan i 2017 betale privatpersoner inntil 6.000 kroner skattefritt for mindre tjenester i tilknytning til ditt hjem eller din fritidsbolig.

Har du for eksempel avtalt med en nevenyttig hyttenabo at han skal skifte ut kjøkkeninnredningen på hytta, kan det være lurt å starte arbeidet i år. Han vil da kunne motta 6.000 kroner skattefritt i 2017, sluttføre arbeidet og motta inntil 6.000 kroner skattefritt i 2018.

 

Gi gaver til gode formål

Mange gir gaver til gode formål. Gaver til frivillige organisasjoner, for eksempel Redd Barna eller Røde Kors, gir skattefradrag hvis gaven til den enkelte organisasjon er minst 500 kroner. Maksimalt fradragsbeløp er 30.000 kroner per år.

Gir du gaven før nyttår, vil fradraget komme med i skattemeldingen for 2017. Husk at mottaker må innberette gaven på ditt fødselsnummer for at du skal ha fradragsrett.

 

Kjøp av driftsmidler – avskrivning

Har du egen virksomhet og skal investere i større driftsmidler, kan det være gunstig å gjøre det nå før nyttår. Driftsmidler med en kostpris på mer enn 15.000 kroner skal avskrives. Kjøper du driftsmidlene før nyttår, vil du få fulle avskrivninger for 2017. Du vil altså få avskrevet driftsmidlene ett år tidligere ved kjøp i desember kontra ved å vente til januar.