Aksjesparekontoen åpner for gode muligheter – slik benytter du dem!

Stig Flesland

Innføringen av den nye aksjesparekontoen gir deg blant annet mulighet til å ta tapene med en gang. Det er en mulighet du absolutt bør vurdere!

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Fra og med 1. september 2017 kan personlige skattytere etablere aksjesparekonto for børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler (definisjonen av aksjefond er et verdipapirfond med mer enn 80 % aksjeandel ved inntektsårets begynnelse).

Benytt overgangsreglene!

Når du oppretter en aksjesparekonto har du nemlig mulighet til å velge om du vil ta skatten med en gang, eller om du skal overføre aksjer med kontinuitet – altså at overføringen ikke skattlegges.

Og etter overgangsregelen kan du selv velge hvilke aksjer som skal overføres med kontinuitet og hvilke aksjer som skal følge hovedregelen om diskontinuitet. Du kan dermed velge å overføre aksjer med urealisert gevinst med kontinuitet, mens du kan overføre aksjer med urealisert tap med diskontinuitet.

Ved overføringen av tapsaksjer med diskontinuitet vil tapet anses som realisert og du har krav på fradrag for tapet ved overføringen.

Vil du vite/lære mer om dette? Få med deg vårt «Praktisk skatte- og regnskapskurs 2017»

Eksempel: Dina eier aksjer i Aker med en urealisert gevinst på 100.000 kroner og aksjer i Norsk Hydro med et urealisert tap på 50.000 kroner. Dina overfører aksjene i Aker med kontinuitet etter overgangsregelen, mens aksjene i Norsk Hydro overføres med diskontinuitet. Dina slipper dermed på overføringstidspunktet å skatte av gevinsten på 100.000 kroner, mens hun får fradrag for tapet på 50.000 kroner.

OBS! Pass på skjermingen!

Når du overfører tapsaksjer med diskontinuitet bortfaller ubenyttet skjerming (skjerming kan ikke øke et tap i aksjonærmodellen).

Dette bør du ta hensyn til når du vurderer om overføringen skal gjøres med kontinuitet eller diskontinuitet. Er det stor ubenyttet skjerming kan det lønne seg å overføre aksjene med kontinuitet, slik at denne skjermingen kan benyttes mot andre aksjer.