Budsjettets vinnere og tapere

Stig Flesland

Mange får litt mer å rutte med neste år, men samtidig er det flere grupper som risikerer en real skattesmell. Det viser regneeksempler fra Skattebetalerforeningen.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Regjeringens budsjettforslag innebærer at mange får en beskjeden skattelette til neste år,og dermed har litt mer å rutte med, men samtidig er det skattytere som må forberede seg på at de får mindre utbetalt hver måned enn i år.

Taper mye

Skattebetalerforeningen har regnet på hvordan de foreslåtte skatteendringene slår ut, og tallene viser at dersom du har en enkel og oversiktlig økonomi vil du stort sett komme noe bedre ut i 2018 enn i år. I tillegg vil alle som har store formuesverdier i såkalt arbeidende kapital være blant vinnerne, ettersom de får lavere formuesskatt.

Taperne er imidlertid de som tidligere har fått skatteklasse 2, må reise langt til og fra jobb og som generelt sett har mange fradrag.

– Spesielt de som har hatt skatteklasse 2 taper mye, men når skattesatsen på alminnelig inntekt senkes til 23 prosent neste år, innebærer det også at alle fradragene mister litt verdi, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

– I enkelte tilfeller vil man se at noen kommer veldig mye dårligere ut enn det våre eksempler viser, som for eksempel dersom man tidligere har leid ut boligen på Airbnb eller har elbil som firmabil, men jeg vil tro at de fleste nok kommer ut som i år.

Se også: Få med deg de viktigste nyhetene på vårt «Praktisk skatte- og regnskapskurs»

Slik slår det ut

Vi har sett på noen typetilfeller. For at sammenligningen skal bli reell har vi valgt å ikke bruke nominelle tall, men ta hensyn til den beskjedne økningen som har vært i lønns- og pensjonsnivået.

Forutsetninger:

  • Lønn oppjusteres med 3 % fra 2017 til 2018
  • Pensjon oppjusteres med 2,2% fra 2017 til 2018.
  • Markedsverdi aksjer og bolig fastholdes uendret

 

Eksempel 1 – Enslig

Lønn 2017:         kr    600.000

Renteutgifter:    kr      50.000

Primærbolig:      kr 1.000.000

Gjeld:                   kr 2.000.000

 

Skatt/trygdeavgift 2017: kr 156.984 – (26,16% av brutto inntekt)

Skatt/trygdeavgift 2018: kr 161.597 – (26,15% av brutto inntekt)

Reell skattenedgang på 0,01 % av brutto inntekt.

 

Eksempel 2 – Alderspensjonist

Alderspensjon 2017:        kr    350.000

Aksjeutbytte:                     kr      10.000

Primærbolig:                     kr 1.500.000

Aksjer:                                kr    270.000

 

Skatt/trygdeavgift 2017: kr 67.171 –  (19,19% av brutto inntekt)

Skatt/trygdeavgift 2018: kr 67.998 –  (19,01% av brutto inntekt)

Reell skattenedgang på 0,18 % av brutto inntekt.

 

Eksempel 3 – Familie med to voksne og et barn under 12 år. Han pendler til jobb, 90 km tur/retur.

Han                                                    Hun

Lønn 2017:                                       kr    500.000                                     kr    500.000

Renteutgifter:                                 kr      37.500                                     kr      37.500

Reisefradrag:                                   kr      10.292

Foreldrefradrag:                             kr      25.000

Primærbolig:                                    kr    625.000                                     kr    625.000

Gjeld:                                                 kr 1.500.000                                    kr 1.500.000

 

Skatt/trygdeavgift 2017: kr 238.750 (kr 115.140, kr 123.610) – (23,88% av brutto inntekt)

Skatt/trygdeavgift 2018: kr 246.205 (kr 119.084, kr 127,121) – (23,90% av brutto inntekt)

Reell skatteøkning på 0,02 % av brutto inntekt pga. redusert verdi av fradrag.

 

Eksempel 4 – Familie med to voksne og et barn under 12 år. Han pendler til jobb, 90 km tur/retur.

Han                                                    Hun

Lønn:                                                 kr    650.000                                     kr                0

Renteutgifter:                                 kr      75.000                                     kr                0

Reisefradrag:                                   kr      10.292

Foreldrefradrag:                             kr      25.000

Primærbolig:                                    kr    625.000                                     kr    625.000

Gjeld:                                                 kr 1.500.000                                    kr 1.500.000

 

Skatt/trygdeavgift 2017: kr 158.337 (skatteklasse 2) – (24,36% av brutto inntekt)

Skatt/trygdeavgift 2018: kr 170.263 (skatteklasse 1) – (25,43% av brutto inntekt)

Reell skatteøkning på 1,07 % av brutto inntekt hovedsakelig pga. fjerning av skatteklasse 2.