Vil du avgjøre hvem som skal vinne Sløseriprisen?

Stig Flesland

Skattebetalerforeningen skal, sammen med Nettavisen, dele ut Sløseriprisen.

Les mer om prisen her

Juryen, som består av Karine Ugland Virik (Skattebetalerforeningen), Gunnar Stavrum (Nettavisen), Marte Gerhardsen (Agenda), Mathilde Fasting (Civita) og Hallgeir Kvadsheim (Luksusfellen) har valgt ut fem kandidater som de mener er gode eksempler på sløsing i det offentlige.

Men hvem som vinner er det du som kan være med på å bestemme.

For å stemme – klikk her!

Mer om kandidatene:

1) Bergens kloakkrenseanlegg

Bergen kommune skulle bygge fire nye kloakkrenseanlegg som skulle ha stått klare i 2012. Prosjektet er ikke ferdigstilt, fire år etter at det skulle vært klart. Prislappen var opprinnelig 465 millioner kroner. Nå ser det ut til at sluttregningen kommer på nærmere 2,4 milliarder, som Bergen kommunes innbyggere må betales via vann- og avløpsgebyrene.

– Me har heile tida brukt dei beste tala, men har vore for forsiktige med å kommunisera risikoen for at det kunne verta dyrare, vedgjekk fagdirektøren i Vann- og avløpsetaten i en høring om saken.

Les mer om anlegget hos Nettavisen

Les mer i NRK Hordaland

Les i Bergens Tidende

2) Stortinget bygges om for milliarder

Stortinget skal pusse opp for 1,45 milliarder kroner for blant annet å bygge et nytt post- og varemottak under Wessels plass, med ankomst via en ny tunnel. Den administrative ledelsen på Stortinget prøvde også å hemmeligholde kostnaden da Nettavisen begynte å skrive om saken, men måtte til slutt gi flere opplysninger.

– Dette viser at det finnes en verden for folk flest, og en annen for politikere, sa politiker Andras Halse til Nettavisen.

Les mer i Nettavisen

Les Gunnar Stavrums blogg om prosjektet

 

3) First House-skandalen

PR-byrået First House fikk våren 2012 en avtale med Telemark Fylkeskommune. Avtalen var verdt 6 millioner kroner, og målet var å skaffe 300 – 500 arbeidsplasser i fylket. Høsten 2015 kunne NRK fortelle at ikke en eneste arbeidsplass er skapt i fylket, og at First House har sendt faktura på alt fra dyre middager med konjakk til softis med strø i tillegg til fast kontraktssum og gebyrer.

I november ble det også kjent at First House unnlot å informere Telemark fylkeskommune om at de også jobbet for selskap de introduserte dem for.

Les oppsummeringen av saken i Nettavisen

Se video og les sak hos NRK

Les hos NRK: Leverte regning på softis med strø

 

4) Deichmanske bibliotek, Oslo

Nytt Deichmanske hovedbibliotek ble endelig vedtatt i Oslo bystyre i mars 2013 etter en lang strid om hvor biblioteket skulle ligge. Kostnadsrammen var opprinnelig like under 2,6 milliarder kroner. Første spadetak ble tatt 29. januar 2014, og i april 2015 avdekket Holte Consulting at kostnadsrammen ville øke til 3,155 milliarder hvis det ikke ble iverksatt tiltak.

Dato for ferdigstillelse har blitt forskjøvet flere ganger, og siste anslag er medio 2019.

Les mer i Nettavisen

Les om forsinkelsene hos NRK

5) Norges dyreste rasteplass?

Solbergtårnet, en rasteplass langs E6, kostet 52 millioner kroner å bygge. Da den ble bygget var den angivelig Norges dyreste rasteplass.

Nå har rasteplassen, som for tiden har vinterstengt, nesten blitt mer kjent for å være et populært møtested for vinningskriminelle og menn og kvinner som vil ha uforpliktende sex enn for sine utstillinger. Ingen har angivelig oversikt over hvor ofte rasteplassen blir benyttet, men et estimat for 2014 tilsa at det var 35 innom daglig.

Nettavisen: Norges dyreste rasteplass?

Les mer om tårnet i Moss Avis

TV 2-innslag om tårnet