Har Norge gått i «luksusfellen»?

Stig Flesland

JURYMEDLEMMER: Hallgeir Kvadsheim (Luksusfellen), Mathilde Fasting (Civita) og Gunnar Stavrum (Nettavisen) er alle sammen med i juryen som skal kåre årets verste offentlige sløseri av skattebetalernes penger. (Foto: Paul Weaver/Nettavisen)

Hvor sikre kan man egentlig være på at skattepengene brukes fornuftig? Skattebetalerforeningen og Nettavisen har iverksatt et prosjekt som skal sette fokus på hvordan politikere og byråkrater forvalter skattepengene.

Har du tips til en god kandidat? Send den til Nettavisen eller til Skattebetalerforeningen!

– Vi vil sette søkelys på holdninger til og håndtering av det offentliges bruk av skattepenger ved å avdekke/gå inn i eksempler på offentlig sløsing, sier Karine Ugland Virik, administrerende direktør i Skattebetalerforeningen.

Prosjektet skal munne ut i tildelingen av «Sløseriprisen 2015». Prisen, som deles ut i januar, skal tildeles den offentlige instans som i løpet av 2015 har vist størst uforsiktighet med samfunnets felles midler.

– Det handler ikke om økonomisk kriminalitet/korrupsjon, men selve bevisstheten rundt, respekten for, og forvaltningen av våre skattekroner. Det er langt enklere å betale for seg når man vet at pengene faktisk brukes fornuftig av de som styrer, sier Karine Ugland Virik.

Både enkeltpersoner og organisasjoner kan tipse om – og nominere – kandidater til prisen, men det er juryen som velger ut de kandidatene det skal stemmes over.

Så langt har initiativet resultert i flere saker hos Nettavisen – etter innspill fra dere og andre lesere.

– Vi har fått mange tips fra leserne, og de aller beste innspillene har resultert i toppsaker på Nettavisen og NA24. Artikler om sløsing i offentlig sektor er populært lesestoff, og vi vil gjerne ha flere tips til gode saker, sier Thomas Gulbrandsen, reportasjeleder for Nettavisens økonomiredaksjon.

Har du tips til en god kandidat? Send den til Nettavisen eller til Skattebetalerforeningen!

Dårlig planlegging

Juryen består av Karine Ugland Virik (adm. dir. i Skattebetalerforeningen), Gunnar Stavrum (redaktør i Nettavisen), Marte Gerhardsen (tenketanken Agenda), Mathilde Fasting (tenketanken Civita) og Hallgeir Kvadsheim (Luksusfellen).

Denne juryen skal ha ansvaret for å velge ut finalistene – selve vinneren skal kåres i Nettavisen i januar 2016.

Marte Gerhardsen, som leder tenketanken Agenda, trekker frem dårlig planlegging som årsaken til mye av sløsingen.

– Hvis vi ser på strukturelle problemer, tenker jeg det sløses bort mye penger i transportsektoren fordi man ikke klarer å planlegge langsiktig og lage et transportsystem som faktisk svarer på befolkningsvekst og klima. Generelt er dårlig og kortsiktig planlegging den største sløsingen med skattebetalernes penger, sier Gerhardsen.

Av andre eksempler de siste årene trekker hun frem Oslos satsing på Tøyenbadet, Holmenkollen og Oslo Sporveiers satsing på Flexus. Det samme gjør Hallgeir Kvadsheim, og i tillegg trekker han frem offentlige innkjøp og prosesser som mulige kandidater:

– Konsulentselskapet Menon har estimert at det offentlige hvert år bruker mellom ni og femten milliarder skattekroner på ting som ikke kan brukes. Det kan være på alt fra møbler og kontorrekvisita som ikke kan brukes og til prosjekter som settes i gang, men avsluttes halvveis i prosessen, sier Kvadsheim.

– For å være tabloid: Har Norge gått i luksusfellen?

– Til en viss grad. Men det er jo ikke slik at man i AS Norge bruker langt mer enn vi tjener, slik våre deltakere gjør. Tvert imot. Siv Jensen behøver ikke kredittkort for å få sy sammen statsbudsjettet. Men jeg er likevel redd for at vårt enorme oljefond og bunnsolide økonomi, kan fungere som en sovepute, både privat og i det offentlige.

– Er det riktig å si at mye av den uvettige pengebruken i det offentlige skyldes inkompetanse? 

– Jeg er ikke så skråsikker på at problemet er inkompetanse. Det jobber utrolig mange dyktige ledere og spesialister i det offentlige. Jeg tror at det største problemet er at ansvaret for å fatte riktig beslutning pulveriseres. Man føler ikke at man «eier» løsningen på samme måte som i mange private bedrifter. Når er prosjekt sklir ut, er det altfor få som føler at det er deres rolle å rope stopp!

– Har ikke råd til dette

Mathilde Fasting, som til daglig jobber i tenketanken Civita, mener vi ikke har råd til sløsing i fremtiden.

– Om vi ser på utgiftssiden, vil vi fremover ikke ha råd til sløsing. Skattekronene som kreves inn må brukes så godt og effektivt som mulig. Både produktivitet og effektivitet i offentlig sektor handler om hvordan vi bruker skattekronene, om hva det offentlige skal ha ansvar for og hvilken kvalitet de offentlige tjenestene skal ha. Dagens offentlig sektor er omfattende. Statsbudsjettet har straks passert 1 200 milliarder. Det er helt sikkert at det vil finnes Sløseripriskandidater i en så omfattende offentlig sektor, skriver hun i et blogginnlegg.

Les hele blogginnlegget her

Juryen har allerede diskutert saker som spenner fra stupetårnet i Hamar, til innkjøp i forsvaret og NAVs IT-systemer. De har også diskutert hvordan vi ofte er mer opptatt av å bevilge penger enn å etterspørre resultater og virkninger.

– Sløseriprisen vil ikke flytte fjell. Men den kan kanskje bidra til at vi blir mer opptatt av å se hva vi bruker penger på, sier Fasting.

 Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost