Dagens skattetips: Samboere med felles barn? Da bør dere lese dette!

Stig Flesland

Samboere skattlegges for hver sin formue og gjeld. Det kan derfor være penger å spare på å tenke korrekt føring av eiendeler og gjeld.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Er dere samboere med felles barn, hvor barna har formue, er utgangspunktet at denne skattlegges med en halvpart hos hver av foreldrene.

Dersom formuen til barna ikke kommer fra en av dere som foreldre, kan dere kreve en annen fordeling.

Utnytt reglene

Et eksempel viser hvordan det er mulig å spare mye i skatt ved å utnytte disse reglene.

Roy og Anne Katrine er samboere med to mindreårige barn. Barna har mottatt forskudd på arv fra besteforeldrene.

Opprinnelig ble barnas formue, samt hele hytta, bilen og halvparten av huset ført på Anne Katrines skattemelding som formue. Det ble ikke ført noe boliggjeld. Anne Katrine fikk med andre ord stor formue, og formuesskatten ble deretter.

Roy førte den andre halvparten av huset på sin skattemelding. Hele boliggjelden ble ført hos Roy selv om både Anne Katrine og Roy er like mye ansvarlige for gjelden og betaler renter og avdrag på lik linje.

Spar skatt

Det skulle bare noen enkle grep til for å spare mange tusen kroner i formuesskatt. Barnas formue ble ført over på Roy. Halve boliggjelden ble ført på Anne Katrine. Resten ble stående som før.

Da fikk Anne Katrine negativ formue og ingen formuesskatt. Også Roy ble stående med negativ formue – og dermed var også paret kvitt hele formuesskatten!