Et tu, Erna?

Stig Flesland

MULIGHETER FOR ALLE: Solberg-regjeringen sørger for at alle får muligheten til å betale mer skatt på aksjeinvesteringene sine.
(Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen)

Du hadde ikke forventet at en borgerlig regjering skulle gjøre det dyrere å spare i aksjer, hadde du vel?

Skatteforliket, reform blir et altfor hardt ord, var både puslete og skuffende. Puslete fordi endringene endte opp med å være ganske få. Skuffende fordi noen av endringene er svært overraskende – ikke minst med tanke på at det er Høyre og Frp som er i regjering.

Ikke minst gjelder dette konsekvensen av at man velger å holde skattesatsen på alminnelig inntekt for personlige skattytere og selskaper lik. Det fører nemlig til at skatten på såkalte «eierinntekter» (typisk aksjerelaterte inntekter som gevinster og utbytte) øker. Et grep som tas for å unngå at alle med eget selskap velger å ta ut penger fra selskapet som utbytte i stedet for lønn for å spare skatt.

Resultatet blir, som vi allerede har vært innom, at skattleggingen av aksjegevinster øker. Det skjer samtidig som skattleggingen av renteinntekter og inntekter fra utleie av bolig faller (som en del av alminnelig inntekt).

Når det nå blir dyrere med aksjesparing enn med banksparing og investering i bolig, kan du gjette en gang på om det får konsekvenser for hvilke valg alle som sparer tar.

Dette vil selvsagt kunne vri investeringer over mot bank og eiendom i stedet for aksjer. Det, i sin tur, kan gjøre det vanskeligere for bedrifter å hente inn risikovillig kapital. Kapital som er nødvendig for å overleve og vokse.

Det er, i det store og hele, et stort paradoks at partier som Høyre og Fremskrittspartiet står i bresjen for å gjøre det dyrere å spare i aksjer. Spesielt siden det foreligger forslag som i det minste kunne ha spart mange småsparere – som uansett ikke har muligheten til å velge mellom utbytte og lønn.

Skattedirektoratet har nemlig lansert en løsning som ville adressert problemet på en god måte. I sin høringsuttalelse til Scheel-utvalgets rapport, roten til problemstillingen vi nå er stilt overfor, skriver Skattedirektoratet at man bør vurdere å begrense den ekstra skattleggingen til eierandeler som overstiger et visst nivå, som for eksempel 10 prosent.

Så enkelt kunne det faktisk vært gjort.

I stedet har regjeringen begynt å gå en sti der man for inneværende inntektsår skattlegger aksjeinntekter ekstra hardt, en utvikling som ytterligere skjerpes de neste årene. Det høres ut som et vedtak som oppfordrer investorer til å lete etter smutthull.