Få nyheter i revidert budsjett

Stig Flesland

Finansminister Siv Jensen (Foto: Werner Juvik)

Revidert budsjett ble presentert av finansminister Siv Jensen i dag, og det var få nyheter hun hadde i dokumentmappen.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Følgende endringer er gjort med provenyvirkning for 2016:

Regjeringen foreslår også enkelte andre regelendringer på skatte- og avgiftsområdet:

I tillegg varslet regjeringen at enkelte saker vil bli omtalt bredere og/eller at det vil komme konkrete forslag i statsbudsjettet for 2017. Det gjelder følgende saker: