Revidert budsjett: 11.000 får lavere skatt

Stig Flesland

Foto: Colourbox

Skattebegrensningsregelen blir tilpasset trinnskatten – det betyr skattekutt for 11.000 skattytere i år.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Innføringen av trinnskatt som erstatning for toppskatt har medført at en liten gruppe personer som skattlegges etter skattebegrensningsregelen fikk høyere skatt. Dette fikk de fordi skattebegrensningen bare gjaldt for skatt på alminnelig inntekt og trygdeavgift – ikke for trinnskatt og formuesskatt. Med reglene som gjelder nå vil rundt 11.000 som skattlegges etter skattebegrensningsregelen betale trinnskatt i tillegg til 55 prosent skatt på nettoinntekt over en skattefri grense.

Regjeringen ønsker å unngå innstrammingen for denne gruppen og foreslår at skatteavgrensingen også skal gjelde for trinn 1 og 2 i trinnskatten. Dette samsvarer med reglene som gjaldt frem til 2016. Endringen skal etter forslaget gjelde straks, med virkning fra og med inntektsåret 2016.

Det er opp til hver enkelt å justere skattetrekket sitt for 2016 – hvis ikke vil de få ekstra penger til gode på skatten i skatteoppgjøret for 2016. De som blir omfattet av endringene, får i gjennomsnitt en skattelette på omtrent 1.100 kroner sammenlignet med vedtatte regler for 2016.

Banner bli medlem 2016