Kan få utsettelse på formuesskatteregning

Stig Flesland

Finansminister Siv Jensen (Foto: Werner Juvik)

Regjeringen vil, som en midlertidig ordning, utsette formuesskatten for eiere av virksomheter som går med regnskapsmessig underskudd i 2016. Det fremkommer av revidert nasjonalbudsjett, som ble fremlagt i dag, 11. mai.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

– Utsatt formuesskatt for eierne kan gjøre det enklere for virksomheter som ikke har god tilgang på kapital å holde aktiviteten oppe i en krevende periode, sier finansminister Siv Jensen.

Formuesskatten blir altså ikke redusert ytterligere, men den skadelige effekten av den – spesielt når virksomheten går med underskudd, skal reduseres. Slik argumenterer regjeringen i dagens forslag til revidert budsjett:

«Formuesskatten er spesielt utfordrende i krevende tider fordi den må betales uavhengig av om bedriften går med overskudd eller underskudd. Mange virksomheter opplever nå en periode med manglede etterspørsel og bortfall av oppdrag. Dette vil føre til underskudd i mange virksomheters regnskap. Eiere kan likevel måtte ta ut utbytte fra disse virksomhetene for å betale formuesskatt. Selv om kapitaltilgangen generelt er god i norsk næringsliv, kan det være segmenter av virksomheter som har vanskelig for å finne finansiering til å opprettholde aktiviteten. Regjeringen ønsker å gi en midlertidig likviditetshjelp til eierne av slike virksomheter, slik at de ikke trenger å ta kapital ut av virksomheten for å betale formuesskatt.»

Regjeringen vil i forbindelse med budsjettet for 2017, som legges frem i oktober, legge frem et forslag til en midlertidig og avgrenset ordning med utsatt formuesskatt for eiere av virksomheter som går med regnskapsmessig underskudd.

Ordningen skal «utformes på en praktikabel og mest mulig målrettet måte», og den skal gjøres gjeldende fra og med inntektsåret 2016.

Banner bli medlem 2016