Hytteeiere kan skjermes for eiendomsskatt

Stig Flesland

KAN FRITAS: Hytter kan nå fritas fra eiendomsskatt – dersom kommunen vil. (Foto: Colourbox)

Dersom norske kommuner vil det kan norske hytteeiere nå skjermes for eiendomsskatt – selv om det innføres eiendomsskatt i hele kommunen.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

I revidert nasjonalbudsjett foreslås det at kommunene får adgang til å frita fritidseiendommer fra eiendomsskatt. I dag må kommuner også skattlegge fritidseiendommer dersom de vil skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen. Med den nye regelen, som skal gjelde fra 1. januar 2017, kan kommunene unnta fritidseiendommer fra eiendomsskatt – dersom kommunen ønsker det.

Hvorvidt noen kommuner faktisk kommer til å benytte seg av muligheten er imidlertid en helt annen sak, men i teorien kan dette grepet brukes til blant annet å legge bedre til rette for hytteutbygging.

I tillegg foreslås det at kommuner ikke kan sette eiendomsskattesatsen høyere enn 2 promille det første året kommunen skriver ut eiendomsskatt på boliger. I dag kan kommunen innføre eiendomsskatt med en høyere sats dersom man allerede har eiendomsskatt på annen eiendom. Forslaget innebærer at kommunen må begynne med laveste skattesats også i disse tilfellene, og at økningen deretter må skje gradvis.

– Endringene vil gi mer fleksibilitet til kommunene og en gradvis innfasing av eiendomsskatt for de som eier boliger og fritidsboliger, sier finansminister Siv Jensen.

Banner bli medlem 2016