7 poster som ofte må rettes av deg

Stig Flesland

Hvert eneste år retter du og jeg opp poster i selvangivelsen fordi tallene ikke stemmer. Og det er 7 poster som går igjen.

Vil du ha gode skatteråd? Få en utgave av vårt medlemsblad tilsendt på e-post – kostnadsfritt!

Dette er poster med feil

Ifølge en oversikt fra Skatteetaten er det i følgende poster at vi oftest endrer forhåndsutfylte opplysninger:

 • 3.2.8/3.2.9 Reisefradrag
  • Skatteetaten har ikke oversikt over reisene dine, og det kan tenkes at du har krav på langt mer i fradrag enn det som står oppført – om det i det hele tatt står noe oppført. Les mer om reisefradrag her.
 • 3.3.1 Renter av gjeld
  • Her er det ofte snakk om fordeling av renter. For eksempel kan det være at dere er samboere og vil fordele rentene 50/50 – i tråd med hvor mye dere faktisk bidrar til å betale. I så fall må dere endre beløpet i denne posten og også kryse av i post 1.3. Les mer om renter og fordeling her.
 • 4.8.1 Gjeld
  • Også her er det ofte snakk om å fordele gjelden mellom ektefeller og/eller samboere. I tillegg kan det være at du har privat gjeld som skal føres opp. Husk også at all gjeld fra utenlandske banker må føres inn av deg. Les mer her.
 • 4.2.5 Bil o.l
  • Listepris på bil er ikke alltid like lett å finne, og mange kjøper ny bil relativt hyppig. Hvor mye er bilen din verdt? Se oversikt her.
 • 3.1.1/3.1.2 Renteinntekter mv
  • I disse postene føres renteinntekter fra bankinnskudd i norske banker. Selv om dere er flere som eier kontoen, så innberetter banken renteinntektene bare på en person.  I så fall må renteinntektene fordeles i forhold til eierandelene. I tillegg skal renteinntekter av fordringer føres her – for eksempel dersom du har gitt et privat lån til noen og mottatt renter på dette. Les mer om renteinntekter og lignende her.
 • 4.1.1 Bankinnskudd
  • Her er det oftest snakk om fordeling av bankinnskuddet. Dersom du har konti i utlandet, les mer om dette her.
 • 3.2.10 Fradrag for barnepass (foreldrefradrag)
  • Dersom du har barn, kan du få skattefradrag for dokumenterte utgifter til barnepass. Har du ett barn er fradraget begrenset til 25.000 kroner, mens du kan få ytterligere 15.000 kroner for hvert barn ut over dette. Normalt sett vil denne posten være «fylt opp» av utgifter knyttet til barnehage/SFO, men dersom den ikke er det finnes det flere muligheter som du bør være oppmerksom på.

Få medlemsbladet gratis

Dette er poster som er forhåndsutfylte, men hvor det ofte kan være behov for å korrigere på grunn av jobbskifte, fordeling av gjeld/formue mellom ektefeller og samboere eller rett og slett fordi det er fradrag som ikke har kommet med i selvangivelsen.

Gjør feil

Både Skatteetaten og andre aktører gjør hvert eneste år feil som havner i selvangivelsen din. Det er ikke alltid du hører om disse feilene, men i blant angår feilene ganske mange.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Hva skjer dersom du ikke sjekker selvangivelsen? Kort sagt: Du risikerer å betale for mye skatt – eller du risikerer å få tilleggsskatt: 

– Det er poster som ikke er forhåndsutfylt fordi vi ikke mottar grunnlagsdata, og det kan være feil i rapporteringene fra oppgavegiver. I tillegg kan det være fradrag  som du kan ha krav på som ikke er oppført.  Det er skattyters plikt å sørge for at tallene er korrekte. Manglende opplysninger kan føre til at du betaler for mye skatt, og du risikerer tilleggsskatt hvis det er inntekter som ikke er oppgitt på selvangivelsen, skriver Anette Bjerke, seniorrådgiver i Skattedirektoratet, i en epost.