Nyvinning gjør det lettere for småbedrifter

Stig Flesland Foto: Thomas Brun / NTB Scanpix

Foto: Thomas Brun / NTB Scanpix

Foto: Thomas Brun / NTB Scanpix

100.000 selskaper og enkeltpersonforetak kan få en langt enklere jobb med næringsoppgaven i tiden fremover.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Skatteetaten lanserte 31. mars en nyvinning som kan gjøre hverdagen til næringsdrivende som svetter når de tenker på næringsoppgaven mye enklere. Samlet sett regner man med at næringslivet sparer minst 100 millioner kroner hvert eneste år fremover.

Nyvinningen har fått navnet «Næringsrapport skatt». Tjenesten har tatt utgangspunkt i de 9 mest brukte skjemaene til selvangivelsene for mindre næringsdrivende og samlet disse i en ny og innsendingsløsning på nett.

Tidligere har denne gruppen næringsdrivende, typisk enkeltpersonforetak og mindre aksjeselskaper, måttet fylle ut flere forskjellige skjemaer som deretter har måttet vedlegges selvangivelsen. I tillegg har de måttet overføre poster/tall/beløp mellom skjemaene.

Nå skal de slippe det.

Slik fungerer løsningen

I den nye nettløsningen holder det at du legger inn regnskapstallene, nettløsningen beregner de skattemessige verdiene og systemet oppdaterer seg også etter hvert som du legger inn tall.

Når du har fylt inn alle feltene får du opp en bekreftelse på at innsendingen er fullført og da overføres i tillegg data fra Næringsrapport skatt til den personlige selvangivelsen din slik at du slipper dobbeltarbeid.

Skattebetalerforeningen har vært med i referansegruppen som har jobbet med dette prosjektet, og vi mener dette ser lovende ut for små næringsdrivende.

Se presentasjonen fra da Skatteetaten lanserte løsningen

Målsetningen til Skatteetaten er at 100.000 næringsvirksomheter skal ta løsningen i bruk i løpet av de kommende to årene, men allerede i år håper Skatteetaten at nærmere 50.000 kommer til å benytte denne løsningen.

Unntak

Det er enkelte næringsdrivende som ikke kan levere gjennom løsningen Næringsrapport skatt. Noen eksempler er næringsdrivende innen landbruk og transport. De må levere via Altinn.

Det er dessuten en rekke som ikke trenger denne løsningen, og det er de som har systemer som allerede snakker med Altinn.