De «gjemte» skattefradragene

Stig Flesland

SKATTEHJELP: Noen skattefradrag må du selv vite om for å kunne få. (Foto: Colourbox)

Når selvangivelsen kommer har du muligheter til å krympe skatten. Men i blant må du vite hvor du skal lete – og hva du kan kreve i skattefradrag.

Vil du ha gode skatteråd? Få en utgave av vårt medlemsblad tilsendt på e-post – kostnadsfritt!

1) Dette vet ikke Skatteetaten

Husk at Skatteetaten ikke mottar opplysninger om alle fradrag du kan ha krav på. Pass derfor på å føre opp fradrag som ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen. Viktige fradrag kan være utelatt. For eksempel gjelder det:

  • private lån eller fordringer
  • skattepliktige utleieinntekter
  • formue eller inntekt i utlandet
  • endring av skatteklasse
  • privat dagmamma
  • sykdomsfradrag
  • kjøp eller salg av bolig

Fradrag for renter på lån fra arbeidsgiver må også påføres. Har du byttet jobb, flyttet eller arbeidsgiver har byttet adresse, kan det eksempelvis være grunnlag for å se nærmere på reisekostnader og fradrag.

Har du kjøpt eller solgt bolig/bil/aksjer osv., kan dette ha påvirket både formues- og gjeldssiden. Du må kanskje også gi opplysninger om gevinst eller tap.

Har du solgt aksjer eller verdipapirer, er det viktig å sjekke at riktig inngangsverdi eller kjøpesum er benyttet. Er du nygift, må du sjekke at du har blitt lignet i riktig skatteklasse.

2) Lite kjent fradragsmulighet etter arv

Har du arvet bolig – og solgt den kort tid etter? Da kan det være at du har rett på skattefradrag.

Les mer om dette her

Få medlemsbladet gratis

3) Har du fått dette brevet?

De to siste årene har 65.000 skatteytere som har solgt bolig mottatt brev fra skattemyndighetene med en foreløpig beregning av gevinst eller tap i forbindelse med salget. I brevet står det å lese at dersom du ikke korrigerer opplysningene i brevet vil de bli lagt til grunn i selvangivelsen din.

Svært mange har ikke besvart dette brevet, selv om mye av det som står her sannsynligvis er ufullstendig og ukorrekt.

Hvis du har mottatt det bør du lese denne saken

4) Glemt fradrag tidligere år?

Vanligvis er det for sent å rette tidligere års ligning etter at klagefristen har gått ut, men det er mulig å be om endring.

Eksempel: Etter å ha mottatt selvangivelsen for 2015 oppdager du at du ikke har krevd foreldrefradrag for inntektsårene 2014 og 2013.

Gjelder det mindre beløp kan du be om at rettingen tas som en del av årets ligning, såkalt «summarisk endring», hvor endringene som gjelder de to siste inntektsårene kan tas med ved årets ligning. Ordningen gjelder bare for netto inntektstillegg eller fradrag som ikke overstiger 30.000 kroner, eventuelt 50.000 kroner i formue.

Usikker? Vi kan bistå deg – les mer om medlemskap i Skattebetalerforeningen!