Tips: Fordeling av rentefradrag mellom samboere

Stig Flesland

Min samboer og jeg eier sammen en bolig der han eier 80% og jeg 20%. Vi har et lån på 1.6 millioner som vi har delt 50/50. I selvangivelsen står rentefradraget på han. Boligen står også 100% på han. Hvordan gjør vi dette i selvangivelsen?

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Selv om dere begge er ansvarlige for gjelden vil banken ofte rapportere gjeld og gjeldsrenter bare på den av dere som står som hovedkunde i bankens register.

Dersom dere overfor banken hefter med 50 prosent hver, og også betaler i henhold til dette, har dere rett på fradrag med halvparten hver. Den av dere som har fått innberettet hele beløpet, reduserer da både gjeldsbeløpet og rentebeløpet i sin selvangivelse, og forklarer i feltet for tilleggsopplysninger at samboer hefter og betaler for halvparten.

Den andre samboeren skal i sin selvangivelse føre halvparten av renteutgiftene i post 3.3.1 og halve lånesaldoen i post 4.8.1, og i feltet for tilleggsopplysninger forklare at han/hun hefter for og betaler halvparten av rentene på lånet.

Les også: Her finner du flere nyheter og tips

Har du spørsmål om skatt eller avgift? Bruk medlemsfordelen din i Skattebetalerforeningen og spør oss om hjelp!

Når det gjelder boligen så kan din samboer reduserer den forhåndsutfylte ligningsverdien i post 4.3.2 fra 100 % til 80 %, samt i feltet for tilleggsopplysninger forklare at ligningsverdien er fordelt med samboer etter faktisk eierbrøk 80/20. Du på din side kan føre opp 20 % av ligningsverdien i selvangivelsens post 4.3.2 samt forklare at beløpet er overført fra samboer for å komme i samsvar med det reelle eierforhold.

Dersom du leverer selvangivelsen elektronisk kan du også følge denne oppskriften.

Har du spørsmål om skatt eller avgift? Bruk medlemsfordelen din i Skattebetalerforeningen og spør oss om hjelp!