Skattebetalerforeningens årsrapport 2015

Stig Flesland

Skattebetalerforeningen ble stiftet i 1952, og er en uavhengig medlemsorganisasjon som bistår og taler på vegne av sine om lag 14.000 medlemmer. I tillegg tar foreningen også opp prinsipielt viktige saker som gavner alle skattebetalere – ikke bare foreningens medlemmer.

Helt fra starten har vi – ubetinget og til tider kompromissløst – vært på norske skattebetaleres side. Vi er den eneste uavhengige aktøren i Norge som snakker skattebetaleres sak på den måten, og vi er stolte av vår posisjon som en aktør viktige samfunnsaktører lytter til før beslutninger tas.

Våre viktigste oppgaver, slik vi ser dem, er å:

  1. Påvirke skatte- og avgiftspolitikken.
  2. Informere om skatt og skatterelaterte temaer.
  3. Bistå enkeltmedlemmer i skattejuridiske spørsmål.
  4. Skape avgifts- og skatteengasjement.

Påvirkning

Gjennom direkte kontakt med politikere, aktuelle myndigheter og media skal Skattebetalerforeningen påvirke skatte- og avgiftspolitikken som føres i Norge.

Vi har ved flere anledninger sett at vårt engasjement har vært en nøkkel for å få gjennomslag i prinsipielt viktige skattesaker. I fjor møtte vi politikere både på Stortinget og i forbindelse med arrangement i egen regi.

I løpet av året har vi blant annet avgitt høringsuttalelser i følgende saker:

  • Overføring av skatteoppkreving til Skatteetaten
  • Forslag til ny skatteforvaltningslov
  • Scheel-utvalgets rapport om fremtidens skattesystem
  • Forslag til endringer i ligningsloven
  • Statsbudsjettet 2016

I tillegg har det blitt stadig mer viktig for oss å ikke bare snakke om rettssikkerhet og skattepolitikk, men også snakke om hvordan skattepengene brukes. Det er et felt som henger tett sammen med skatteinngangen, og bruken av skattepenger er med på å legitimere skattesystemet.

I løpet av høsten 2015 tok Skattebetalerforeningen, i samarbeid med Nettavisen, initiativet til å opprette «Sløseriprisen». Dette er en pris som deles ut til den offentlige instansen som har sløst mest med skattepenger i løpet av året som gikk.

Vinneren av prisen for 2015 ble Stortinget, med en kostbar milliardoppussing.

Informere

Våre medlemmer informeres gjennom flere forskjellige kanaler. Vi utgir medlemsbladet Skattebetaleren, som kommer fem ganger i året i trykket versjon og i to elektroniske utgaver til bedriftsmedlemmer. Dessuten gir vi ut publikasjonene Skattenytt og Avgiftsnytt, samt Skattehåndboken.

Vår hjemmeside, www.skatt.no, er flittig brukt av både medlemmer og andre, og vi ser at stadig flere velger å oppdatere seg om skatterelaterte temaer på denne måten. Våre nye nettsider jobber vi fortsatt med, og i løpet av de kommende månedene og årene vil vi investere betydelige beløp i denne kommunikasjonskanalen.

Medlemmer og andre interessenter nås også gjennom sosiale medier som Facebook, Twitter, Linkedin og Google – i tråd med utviklingen i samfunnet. En stadig viktigere kanal er nyhetsbrev på e-post, hvor vi ser at mange bruker informasjon fra oss til å holde seg oppdatert på skatterelaterte emner.

De siste årene har vi også arrangert gratisseminarer for medlemmer flere steder i Norge. Temaene har blant annet vært tips til selvangivelsen, råd om arv, skattetilpasninger og gode råd for ungdom.

Bistå

Det som gir oss i Skattebetalerforeningen ekstra tyngde i skattesaker og i opinionen er at vi har løpende kontakt med medlemmene våre og bistår dere når dere har behov for det. Det innebærer at vi til enhver tid har «fingeren på pulsen», og vet hvilke temaer som er vanskelige for norske skattebetalere og hvor de møter motstand.

Inkludert i medlemskapet er bistand i skattespørsmål, og erfaringsmessig benytter omtrent en tredjedel av dere medlemmer dere av dette tilbudet hvert år.

Det er mange spørsmål om fast eiendom, konkrete spørsmål om selvangivelsen og fradrag og spørsmål fra næringsdrivende. I tillegg har det fortsatt vært en del spørsmål om arv og gave, og hvordan man skal foreta generasjonsskifter etter at arveavgiften har forsvunnet.

Fra og med 2013 gjorde vi det mulig å opparbeide seg en tidskonto, slik at dersom du ikke ber om bistand fra oss ett år, så overføres den ubenyttede tiden til neste år. På den måten kan du om få år ha rett til flere timers gratis juridisk bistand dersom det skulle dukke opp et tema hvor du trenger bistand. Vi er fornøyde med denne ordningen, som gir deg som medlem en rimelig «forsikring».

Skape avgifts- og skatteengasjement

Vi er ofte benyttet som kilder i saker om selvangivelse, arv, skatterådgivning og i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjett. Vår stilling, som faglig sterke eksperter innen skatterelaterte temaer, gjør oss til gode talspersoner på vegne av norske skattebetalere.

Vår stilling som gode fagpersoner er også en god ballast å ha med seg når vi skal forsøke å forfekte et annet, men like viktig syn: At samfunnet bør ha respekt for norske skattebetalere. Dette kan berøre alt fra rettssikkerhet via Skatteetatens service til samfunnets omtale av skattebetalere som jobber mye og legger igjen tilsvarende store beløp til fellesskapet.

Vi skal være en forening som jobber for å skape engasjement rundt skatt, men vi skal være kompromissløst på din side.