Skattebetalerforeningen talte pensjonistenes sak

Stig Flesland

Fredag 15. oktober deltok skattebetalerforeningen i en åpen høring om statsbudsjettet for 2011. Det var Finanskomitéen som holdt åpen høring om noen utvalgte saker – blant annet skatter og avgifter 2011.

Skattebetalerforeningens advokat Gry Nilsen, advokatfullmektig Rolf Lothe og avgiftsrådgiver Hilde Alvsåker fikk tildelt ti minutter til å fremme foreningens synspunkter.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Med kun ti minutter til rådighet ble disse tre sakene prioritert:

  • Pensjonister med lav/middels pensjon og renteutgifter kan få økt skatt.
  • Individuell pensjonssparing (IPS) blir mindre lønnsomt enn før.
  • Endringsfrister mva – urimelig forskjellsbehandling.

Les hele høringsnotatet her (pdf).

Hele talelisten kan du se her.