Slutt på papir

Stig Flesland

Skatteetaten har vært tidlig ute med tanke på overgang til dataalderen, i hvert fall i offentlig sammenheng. Nå tar etaten steget videre og vil ha alle med seg bort fra papirveldet. Det første store steget skjer i forbindelse med årets skatteoppgjør.

Ssom første offentlige virksomhet har etaten tatt i bruk et nytt felles kontakt- og reservasjonsregister for offentlig sektor. Med den nye ordningen må tre millioner innbyggere aktivt reservere seg dersom de ikke ønsker å motta informasjon fra Skatteetaten elektronisk. Dette gjelder de som har registrert sin epostadresse og/eller mobilnummer ved innlogging til offentlige tjenester på nett. Dermed vil sannsynligvis de fleste av disse kun motta skatteoppgjøret elektronisk – og ikke på papir.

Og hvis du ble bekymret av å lese dette: Den nye ordningen er frivillig, og dersom du aldri har brukt noen digitale offentlige tjenester og alltid har mottatt skatteoppgjøret på papir, vil fortsatt få oppgjøret og annen post fra Skatteetaten på papir.

Dette blir uansett et stort steg for mange skattebetalere, men det er et nødvendig steg å ta fra myndighetenes side.

Vi ser på dette med positive øyne, av flere årsaker.

For det første er det grunnleggende positivt at Skatteetaten henger med i utviklingen og jobber med løsninger som, i tillegg til å være fornuftige, også sparer samfunnet for penger. Både papir og porto knyttet til utsendelse av selvangivelse og skatteoppgjør koster store beløp årlig.

Dernest er det en veldig stor fordel knyttet til elektronisk kommunikasjon, og det er bedret rettssikkerhet. Det vil nå bli langt enklere å dokumentere hva som er kommunisert til Skatteetaten – og hva du har fått som svar.

Hvis du bruker denne kanalen i stedet for å ta en telefon kan du, dersom det oppstår en disputt i etterkant, gå tilbake til dialogen med skattemyndighetene og peke på at du har fulgt informasjonen du fikk i utgangspunktet. Eller motsatt. Uansett vil det ligge en trygghet i at dette er lagret.

Det eneste som gjør oss noe usikre med den nye ordningen er de hyppige svindelforsøkene som kommer på epost.

Vi frykter at intetanende skattebetalere kommer til å falle for denne type svindelforsøk – noe som kan svekke den digitale overgangen. Dette er svindel som i dag er relativt lett å gjennomskue ettersom språket i epostene som sendes ut er svært dårlig, men dette kan komme til å endre seg.

Enten Skatteetaten vil det eller ei; etaten har et delansvar når det gjelder å sørge for at norske skattebetalere ikke går på disse svindelforsøkene.