Når kommer ROT- og ENØK-fradraget?

Stig Flesland

Det har gått ett år siden den borgerlige regjeringen vant valget.

I regjeringens politiske plattform, Sundvolden-erklæringen, skriver regjeringen at den vil «innføre skattefradrag for ENØK-tiltak i husholdningene», og at den vil «utrede gevinster og konsekvenser av et ROT-fradrag».

I løpet av det året har ROT-fradraget knapt nok vært et tema for regjeringen. I hvert fall ikke i offentligheten. Men internt har man åpenbart gjort noe.

For to uker siden, 2. september, sendte Finansdepartementet ut et utkast til regjeringsnotat (r-notat) til de andre departementene. Dokumentet er unntatt offentlighet, men innholdet er, ifølge sakstittelen, «Vurdering av ENØK- og ROT-fradrag».

Når det legges frem et notat som vurderer både ENØK- og ROT-fradrag er det nærliggende å tenke at begge fradragene blir innført. Spørsmålet har også blitt svært aktuelt gjennom Dagens Næringslivs saker om svart vask og skattejuks de siste dagene.

Det er, av naturlige grunner, vanskelig å gi Skatteetaten utvidede fullmakter i slike saker. Det er ikke ønskelig å slippe etaten inn i huset til privatpersoner for å kontrollere, og dermed er risikoen for å bli tatt liten dersom noen ønsker å benytte tjenester uten å betale det det egentlig koster.

Løsningen er imidlertid snublende nær, og det er å bruke en gulrot: Gi skattefradrag for å gjøre riktig valg. I Sverige har innføringen av RUT- og ROT-fradrag ført til lavere aksept for svart arbeid og gjort svarte kroner hvite. Der er også Skatteetatens søsterorganisasjon, Skatteverket, svært positive.

Sist gang dette ble vurdert offentlig, i Skatteunndragelsesutvalget i 2009, gikk de aller fleste mot denne løsningen, inkludert representanter fra Skatteetaten.

Nå bør de ha kommet på bedre tanker.