Bom fra regjeringen

Stig Flesland

Foto: Werner Juvik/www.juvik.com

Lekkasjene fra budsjettet som legges frem i oktober tyder på at formuesskatten kuttes ytterligere. Kuttene er imidlertid puslete og kunne dessuten vært innrettet annerledes.

Ifølge VG kommer regjeringen til å kutte ytterligere på formuesskatten når budsjettet for 2015 legges frem i oktober.

Les saken i VG her

VG skriver det slik:

«I forslaget til budsjettet 2015 foreslår Siv Jensen å redusere antallet personer som betaler formuesskatt med om lag 100.000. (…) Det skjer ved at Jensen foreslår å kutte den statlige andelen av formuesskatten, som i dag er på 0,3 prosent av all formue over 1 million kroner. I tillegg vil hun øke innslagspunktet fra 1 million til 1,2 millioner kroner.»

Dermed har regjeringen en lang vei å gå før skatten fjernes. Om den i det hele tatt kommer til å bli fjernet. Mye taler for at det blir vanskelig for regjeringspartiene å innfri dette valgløftet. Og nettopp derfor er vi skuffet over måten regjeringen velger å gå frem for å kutte formuesskatten.

Det regjeringen burde gjort var å høre på to durkdrevne politikere som har vært med i politikken lenge og som i fjor kom med et godt forslag. De to heter Erna Solberg og Jan Tore Sanner, og i fjor foreslo de å heve bunnfradraget til 20-25 millioner kroner.

Vi hadde ikke forventet at regjeringen skulle ta et slikt skritt fullt ut i år, men et større hopp enn 200.000 (400.000 for ektepar) hadde gjort seg. Hadde regjeringen latt satsen stå urørt og heller brukt pengene på å heve bunnfradraget med et større beløp enn knuslete 200.000 kroner, ville enda flere småsparere, bedriftseiere og pensjonister sluppet å betale formuesskatt.