Vil øke skattene med 15 milliarder mer enn regjeringen

SVs alternative budsjett betyr kraftig skatteøkning i skatter for de rikeste. Nå begynner budsjettforhandlingene.

Martin Huseby Jensen

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski skal møte regjeringen for budsjettforhandlinger. Med seg inn har hun en rekke skatteøkninger.
Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

Regjeringens budsjettpartner SV har i sitt alternative statsbudsjett strammet til skatteskruen ytterligere. I alt foreslår partiet å øke skattene med 15 milliarder kroner mer enn regjeringen presenterte i sitt budsjettforslag.

Her kan du lese hele SVs alternative budsjett. 

Som i regjeringens budsjettforslag ble den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften for de med inntekt over 750.000 kroner foreslått fjernet. Dette støtter SV, altså er det grunn til å tro at dette punktet går gjennom forhandlingene.

Les også: Mener regjeringen går på «skattedop»

SV foreslår også skattekutt for med inntekt på rundt en halv million kroner.

I motsatt ende øker SV skattene for dem med mest:

  • Formuesskattens trinn1 foreslås økt til 1,1 prosent.
  • Innføre en tilleggssats på 0,2 prosent for formue på over 20 millioner (40 millioner for ektepar).
  • Fjerne aksjerabatt
  • Fjerne verdsettelsesrabatt for primærbolig med verdi over 10 millioner kroner.
  • Innføre et tredje trinn i formuesskatten på 1,8 prosent på formuer over 100 millioner kroner.
  • Øke grunnrenteskatt på havbruk til 35 prosent og samtidig fjerne bunnfradraget.
  • Flytte finansskatt fra lønn til overskutt.
  • Fjerne påslaget i skjermingsfradraget.