Ligger du an til baksmell, trekk full skatt før jul

Dersom du ikke har trukket nok skatt i løpet av året, kan det være lurt å be arbeidsgiver om å trekke full skatt også før jul.

Martin Huseby Jensen

Fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen. foto Hans Kristian Thorbjørnsen

I over 70 år har det før jul blitt trukket halv skatt på lønnen. Tidligere var ordningen knyttet til desember, etter hvert fikk arbeidsgiverne også mulighet til å gjennomføre denne utbetalingen i november. 

– Dette er en form for tvungen sparing fra myndighetenes side, men som feriepengene ser vi at denne ordningen har høy aksept i befolkningen. Enkelte ville nok kunnet fått større utbytte av å spare selv, men for den store majoriteten er dette kjærkomment bidrag i førjulstiden, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

Les også: Skattebetalernes skremmende møte med mastodonten

I år har veldig mange skattebetalere justert skattekortet sitt. Og det med rette. Skatteetaten hadde for inneværende inntektsår justert rentefradraget høyere enn tidligere, det innebærer at flere kan ha betalt inn for lite i skatt.

– I forkant av utbetalingen hvor det er lagt opp til halv skatt, kan det lønne seg å kontrollere tallene i skattekortet og sammenligne disse med faktiske rentekostnader så langt i år. Dersom du ligger an til ikke å ha betalt inn nok i skatt, kan det være lurt å be arbeidsgiver om ordinært skattetrekk ut året. På denne måten unngår du en større skatteregning neste år, sier Lothe.

Han understreker at det er skattebetalerne selv som har ansvar for å kontrollere at alle grunnlagstall er riktig. Med to lønnsutbetalinger igjen i året er det lite å gå på hva gjelder for mye eller for lite innbetalt skatt.

– Jeg ville ikke i utgangspunktet endret skattekortet hvis målet er å få mer å rutte med nå, poengterer Lothe.

Han forklarer at dersom skattekortet nå justeres for å skape større rom i økonomien, ender det fort med restskatt. Dersom målet for neste år er å bli trukket riktig skatt, ender man opp med både restskatt og høyere skattetrekk hver eneste måned.