De viktigste skattedatoene for næringsdrivende i 2023

Har du ansvaret for innsending av ulike oppgaver til Skatteetaten? Da bør du bite deg merke i følgende datoer i 2023!

Martin Huseby Jensen

Januar

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk..
Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.
Fristen for å sende ut sammenstillingen til inntektsmottakerne er 31. januar i året etter inntektsåret.

Februar

Frist for rapportering for 4. kvartal
Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 6. termin
Upersonlige skattepliktige som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt i to like terminer.
Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.

Mars

Små virksomheter kan søke Skatteetaten om å rapportere mva en gang i året.
Med selvstendig næringsdrivende menes her enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig selskap.
Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.

Mai

Frist for rapportering for 1. kvartal
Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.

Juni

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 2. termin
Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.

Juli

Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.

August

Frist for rapportering for 2. kvartal
Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.
Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 3. termin

September

Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.

Oktober

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 4. termin
Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.

November

Frist for rapportering for 3. kvartal
Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.

Desember

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 5. termin
Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.