– Betraktelig høyere skatteinngang i 2021

Skattelistene med årets skatteoppgjør er klare. Skatteetatens direktør påpeker at dette ikke er noen lønnsoversikt.

Martin Huseby Jensen

Skattedirektør Nina S Funnemark forteller at Skatteetatens arbeid mot utlandet er intensivert etter perioden Riksrevisjonen kontrollerte. (Foto: Skatteetaten)

Skatteoppgjøret for inntektsåret 2021 viser at rundt 4,2 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende har betalt 637 milliarder i skatt og avgift på inntekt og formue. Det viser tall fra Skatteetaten.

393.000 selskaper har betalt til sammen 121 milliarder i skatt. I tillegg har petroleumsselskap betalt 299,2 milliarder i petroleumsskatt.   

Les også: Når offentlig pengebruk får piggene ut

Ingen lønnsoversikt

I fjor viste tallene at 4,1 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende til sammen betalte 563 milliarder kroner i skatt og avgift på inntekt og formue, mens 360 000 selskaper til sammen betalte 58 milliarder kroner i skatt. 

– Tallene viser at skatteinngangen for 2021 var betraktelig høyere enn i koronaåret 2020, som var et unntaksår. Sammenlignet med 2019 er økningen mer moderat. Unntaket er den store økningen i petroleumsskatt, som i hovedsak skyldes høyere oljepriser og de svært høye gassprisene i andre halvdel av 2021, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark. 

Funnemark forteller i pressemeldingen at skattelistene nå er søkbare på Skatteetatens nettsider, og at det i alt ble gjennomført 1,5 millioner søk i listene fra i fjor.

 Skattelistene er ikke en lønnsoversikt, men forteller hva folk har i netto inntekt og netto formue, altså hva som er skattbar inntekt og skattbar formue. Skattelistene forteller også hva folk betaler i skatt, sier Nina Schanke Funnemark.