Det er igjen tid for halv skatt

I november eller i desember trekkes vi halv skatt på lønna. 70 år etter innføringen lever ordningen godt, men noen er kritisk.

Martin Huseby Jensen

Halv skatt gir større økonomisk handlingsrom i førjulstiden. Foto: Shutterstock.

Utbetalingen til lønnskontoen før jul er ekstra stor. Dette skyldes halvt skattetrekk. I en periode av året hvor det brukes ekstra med penger på gaver, mat og oppvarming er det kjærkomment. Men altså, det er ikke slik at betaler mindre i skatt som følge av halvt trekk i desember, dersom du trodde det.

Ordningen med halv skatt ble innført i desember 1952. Denne ordningen kom i stand etter at LO satte det som betingelse for å støtte skattebetalingsloven. Siden har ordningen blitt tatt godt i mot blant skattebetalerne. Det høres ut som en ekstra gave til jul, å bli trukket bare halv skatt. Men det er altså ikke slik. For det er ikke slik at desember er skattefri, men halve måneden er trekkfri. Snarere er det slik at vi trekkes mer skatt resten av året. På denne måten får staten skatteinntektene som trengs.

Og selv om flere mener det ville vært bedre å ha en jevn skatt gjennom hele året, røres neppe ordningen med halvt skattetrekk før jul.

Populær ordning

– Vår oppfatning er at dette er en populær ordning. Regjeringen har ikke planer om å fjerne den, sa daværende statssekretær Jørgen Næsje (FrP) i finansdepartementet til NRK før jul i 2015. Nesje uttalte seg fordi Framtiden i våre hender ønsket å fjerne ordningen. Deres oppfatning er at ordningen inviterer til et stort forbruk.

Framtiden i våre hender var på ballen fordi Skatteetaten i 2015 endret forskriften som medførte at ordningen med halvt skattetrekk ble utvidet til å også kunne gjelde i november, mens det tidligere bare var desemberlønna dette kunne gjennomføres. Endringen har ført til at skattebetalerne kan komme til enighet med arbeidsgiver om hvilken av de to månedene det skal være trekkfrihet på halve måneden.

Og så er det noen regler å følge for hvordan dette legges opp:

  • Ansatt med lønn en gang i måneden kan du velge om du vil beregne halv skatt i november eller desember.
  • Dersom du får lønningen utbetalt to ganger i måneden kan du velge siste utbetaling i november eller første i desember som trekkfrie.
  • Får betaling per time, dag eller uke så gjelder trekkfritaket for enten siste to uker i november, eller siste uka i november og første i desember.
  • For pensjonister er ordningen samme som for ansatte med lønn en gang i måneden.

Kan redusere baksmell

Ordningen omfatter også tilleggsytelser, selv om disse er opptjent i andre perioder. Så fremt disse ikke bidrar til at skattebetalerens gjennomsnittsfortjeneste ikke overstiges i denne delen av inntektsåret.

– Men om du mener du ligger an til å få baksmell kan det være en god løsning å be arbeidsgiver om å trekke ordinær skatt, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

Og så er det en gang slik at skattebetaleren selv kan velge ikke å bli trukket halv skatt i perioden. Da plikter arbeidsgiver å gjennomføre trekk etter tabell på skattekortet, dersom ønsket fremlegges tidlig.