Flere nye kurs fra Skattebetalerforeningen

Kildeskatt, moms på tapte krav og flere andre temaer står i kø når Skattebetalerforeningen forbereder kurshøsten.

Martin Huseby Jensen

Fagsjef Rolf Lothe og rådgiver Kjell Magne Ryland forbereder innspilling av kurs

September har fått fotfeste når dette skrives. Kveldene er igjen mørke og kjølige. Skolen er i gang og snart skifter trærne farger. Med høsten kommer også ønsket om kurs.

Skattebetalerforeningen har mer enn 60 digitale kurs som våre nettkursabonnenter i sær nyter godt av. Samtidig har ikke foreningen laurbærblader vi legger oss på for å hvile. På forsommeren tok fagsjef Rolf Lothe tak i den foreslåtte «stoppregelen» for privat konsum i selskap. Senere i år holder Knut Sveen kurs om den nye regnskapsloven og GRFS.

Men allerede når du blar i dette magasinet er to helt nye kurs å finne i vårt kurstilbud.

Verdens største land

Mange jobber i verdens største land, utlandet. Kanskje har de eiendom i varmere strøk eller på steder som ligger høyere enn vår egen fjellheim.

Fagsjef Rolf Lothe tar i kurset Utland for seg blant annet kildeskatten for arbeidstakere som jobber i et annet land enn de bor i.

Rådgiver Hilde Alvsåker spiller inn kurs om moms.

– Men det er ikke bare kildeskatt. Det er også et generelt utenlandskurs om man har jobb i utlandet eller om man for eksempel har eiendom i et annet land. Hva gjør man for å føre skatten riktig, sier kursansvarlig Kjell Magne Ryland i Skattebetalerforeningen.

Ryland peker på at kurset i første omgang er vektet på de som bor i Norge, men jobber i andre land. Dette er en stund siden kurset sist stod på menyen.

– Vi får mange spørsmål om temaet, så vi tror dette er et kurs som kan være interessant for mange.

Før sommeren sendte Finansdepartementet endringer i ettårs-regelen på høring, dette er også gjenstand for drøftelser i kurset.

Dessuten har vi tidligere i år også publisert 11 nye nettkurs, og enda flere står på planen.

Moms på tap

Et annet splitter nytt kurs er det avgifts- og momsekspert Hilde Alvsåker som står for. Hun tar for seg moms på fordringer.

– Det er nok mye usikkerhet om når man har rett til å endre tidligere beregnet utgående moms, ikke minst i de tilfeller det er tvist om et krav og kunden ikke vil betale. På kurset går vi gjennom vilkårene som må være oppfylt for at selger skal kunne få tilbake innbetalt moms fra staten.

Flere oppdateringer

I tillegg til helt nye kurs, oppdateres også flere av Skattebetalerforeningens kurs løpende. Dette basert på endringer i regelverk eller nye dommer.

Gjennom september kommer det oppdatering i kurs om MVA og næringsvirksomhet. Aksjer og skatt for privatpersoner og Formuesfastsettelse av næringseiendom.

Som nevnt kommer det kurs om den nye regnskapsloven denne høsten.

– I tillegg kommer andre kurs på finansområdet. Dessuten skal vi spille inn kurs om verdsettelse av aksjeselskap med Knut Sveen. Her får vi en del spørsmål som understreker usikkerheten som preger bransjen. Det skal vi gjøre noe med. Her snakker vi om et grunnleggende kurs.

 

Hold deg oppdatert: skatt.no/kurs