Klasseromskurs
 • KURSABONNEMENT – ALLE KURS

  Kursabonnement gir deg tilgang til alle våre nettkurs og kurs holdt i Norge ut kalenderåret. Alle kurs som produseres i løpet av året blir automatisk inkludert i ditt abonnement.
 • Arv og skifte

  5 timer rettslære | 2 timer skatte- og avgiftsrett
  Oslo
 • Fagdager 2019 – Dag 1

  4 timer skatte­ og avgifsrett | 2 timer finansregnskap | 1 time rettslære
  Oslo
 • Fagdager 2019 – Dag 2

  3 timer skatte­- og avgifsrett | 3 timer finansregnskap | 1 time bokføring
  Oslo
 • Regnskapsanalyse og kontantstrømanalyse

  7 timer finansregnskap
  Oslo
 • Storbykurs i Roma

  12 timer skatte- og avgiftsrett | 2 timer rettslære
  Roma
 • Verdivurdering

  7 timer finansregnskap
  Oslo
 • Investering i fast eiendom og aksjer

  7 timer skatte- og avgiftsrett
  Oslo
 • Bokføring – aktuelle temaer 2019 (Bergen)

  7 timer bokføring
  Bergen
 • Regnskapsførers rolle som rådgiver

  5 timer finansregnskap | 1 time skatte- og avgiftsrett | 1 time god regnskapsføringsskikk
  Oslo
 • Bokføring – aktuelle temaer 2019 (Oslo)

  7 timer bokføring
  Oslo
 • Generasjonsskifte og salg av virksomhet

  5 timer skatte- og avgiftsrett | 2 timer rettslære
  Oslo
 • GRFS 2019

  7 timer god regnskapsføringsskikk
  Oslo
 • Lønn

  7 timer skatte- og avgiftsrett
  Oslo
 • Årets sydenkurs 2019

  7 timer skatte- og avgiftsrett | 6 timer god regnskapsføringsskikk | 4 timer finansregnskap | 3 timer bokføring | 6 timer rettslære |
  Gran Canaria
 • Hvordan unngå misligheter?

  1 time god regnskapsføringsskikk | 2 timer rettslære | 4 timer annet
  Oslo
 • Førjulskurs i «Copenhagen»

  5 timer skatterett | 2 timer rettslære | 2 timer regnskapsførerregelverk/GRFS | 3 timer annet
  København
 • Moms og bokføring

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 3 timer bokføring
  Oslo
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Arendal
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Kongsvinger
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Tromsø
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Hamar
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Kristiansand
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Egersund
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Haugesund
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Molde
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Oslo
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Fredrikstad
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Gjøvik
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Sandefjord
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Mosjøen
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Bergen
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Ålesund
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Trondheim
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Stavanger
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Drammen
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Gardermoen
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Fagernes
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Kristiansund
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Skien
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Oslo
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Ski
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Bergen
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Lillehammer
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Oslo
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Stavanger
Nettkurs
 • KURSABONNEMENT – NETTKURS

  Kursabonnement gir deg tilgang til alle våre nettkurs ut kalenderåret. Nye nettkurs som produseres i løpet av året blir automatisk inkludert i ditt abonnement.
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs 2019/2020

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
 • Hvordan unngå økonomisk kriminalitet

  0,5 time god regnskapsføringsskikk | 0,5 time rettslære | 3 timer annet
 • MVA – Utenlandske virksomheter i Norge

  1 time skatte- og avgiftsrett
 • MVA – Bil

  1 time skatte- og avgiftsrett
 • Revisjon av transaksjoner med nærstående parter

  3 timer revisjon
 • MVA – Fjernleverbare tjenester

  2 timer skatte- og avgiftsrett
 • Kildeskatt for utenlandske arbeidstakere

  2 timer skatte- og avgiftsrett
 • Reiseutgifter – Skille mellom arbeidsreise, yrkesreise og pendlerreise

  1 time skatte- og avgiftsrett
 • MVA – Uttak

  1 time skatte- og avgiftsrett
 • MVA – Praktiske spørsmål

  1 time skatte- og avgiftsrett
 • Skattebetalerdagen 2019

  2 timer skatte- og avgiftsrett
 • Tips i teori og praksis

  1 time skatte- og avgiftsrett
 • Arbeidsgivers dekning av kost på reiser

  1 time skatte- og avgiftsrett
 • Naturalytelser, personalrabatter og tredjepartsytelser

  1 time skatte- og avgiftsrett
 • Kapitalnedsettelser herunder kjøp egne aksjer

  1 time finansregnskap
 • Sentrale punkter i NRS 8 – God regnskapsskikk for små foretak

  2 timer finansregnskap
 • GRFS 2018 – GDPR for regnskapsførere

  1 time regnskapsføringsskikk
 • GRFS 2018 – Hvitvasking og risikostyring

  2 timer god regnskapsføringsskikk
 • God regnskapsføringsskikk 2018

  7 timer god regnskapsføringsskikk
 • Regnskap og bokføring 2018

  5 timer finansregnskap | 1 time bokføring | 1 rettslære
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs 2018/2019

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
 • Justeringsreglene 2018

  3 timer skatte- og avgiftsrett
 • Regnskapsførers oppdragsansvar 2018

  2 timer god regnskapsføringsskikk
 • Hvitvasking, risikostyring og internkontroll 2018

  3 timer GRFS
 • Merverdiavgift – fradrag 2018

  3 timer skatte- og avgiftsrett
 • Skattebetalerdagen 2018

  2 timer skatte- og avgiftsrett
 • Bolig – nye skatteregler for korttidsutleie 2018

  2 timer skatte- og avgiftsrett
 • Aktuelle dommer om erstatningsansvar

  2 timer god regnskapsføringsskikk
 • Regnskapsførers plikter i henhold til hvitvaskingsloven med forskrift

  2 timer god regnskapsføringsskikk
 • Jordbruksbeskatning 2018

  3 timer skatte- og avgiftsrett
 • Skogbruksbeskatning 2018

  1 time skatte- og avgiftsrett
 • Årsoppgjør for AS

  2 timer finansregnskap
 • Årsoppgjør for ANS/DA

  2 timer finansregnskap
 • Hvitvaskingsloven

  1 time god regnskapsføringsskikk
 • Kommende endringer i lovverket for regnskapsførere i 2018 og 2019

  1 time God regnskapsføringsskikk
 • Siste endringer i GRFS 2017

  1 time God regnskapsføringsskikk
 • Slik oppretter du testament

  1 time rettslære
 • Slik oppretter du fremtidsfullmakt

  1 time rettslære
 • Aksjer og skatt

  3 timer skatte – og avgiftsrett
 • Etikk for regnskapsførere, revisorer og advokater

  2 timer etikk
 • Samboeres rettsforhold

  2 timer rettslære
 • Ektefellers rettsforhold

  2 timer rettslære
 • Samboere og ektefellers rettsforhold

  4 timer rettslære
 • Aktuelle bokføringstemaer 2017

  2 timer bokføring
 • Skattefri omdanning fra NUF til AS

  1 time finansregnskap
 • Aktuelle regnskapstemaer for små foretak

  4 timer finansregnskap
 • Regnskap og bokføring

  5 timer finansregnskap | 2 timer bokføring
 • Skattemeldingen for moms

  2 timer skatte- og avgiftsrett
 • Skatt og delingsøkonomi

  2 timer skatte- og avgiftsrett
 • Pensjonsrådgivning

  4 timer rettslære | 1 time skatte- og avgiftsrett
 • Beskatning ved utleie og salg av bolig og fritidseiendom

  6 timer skatte- og avgiftsrett
 • Kvalitetskontroll av revisor – unngå merknader

  3 timer revisjon
 • Fremtidsfullmakter

  2 timer rettslære
 • Arv og skifte

  2 timer skatte- og avgiftsrett | 5 timer rettslære
 • Merverdiavgift for utenlandsk virksomhet i Norge

  1 time skatte- og avgiftsrett
 • Skatt på utenlandsk virksomhet i Norge

  2 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time rettslære
 • Skatt på utenlandsk arbeidskraft i Norge

  3 timer skatterett- og avgiftsrett
 • Utenlandsk arbeidskraft

  6 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time rettslære