Klasseromskurs
 • Storbykurs i Barcelona 2017

  12 timer skatterett/avgiftsrett, 2 timer rettslære
 • Spesialkurs i Como

  9 timer skatte- og avgiftsrett, 5 timer rettslære, 3 timer bokføring, 3 timer finansregnskap, 3 timer god regnskapsføringsskikk og 1 time annet
 • KURSABONNEMENT – ALLE KURS

  Kursabonnement gir deg tilgang til alle våre nettkurs og kurs holdt i Norge. Dermed kan du velge de oppdateringstimene du trenger mest - og de du har mest lyst på.
Nettkurs
 • KURSABONNEMENT – NETTKURS

  Kursabonnement gir deg tilgang til alle våre nettkurs.
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs 2016/2017

  4 timer skatterett/avgiftsrett, 2 timer finansregnskap, 1 time bokføring
 • God regnskapsføringsskikk 2017

  5 timer god regnskapsføringsskikk
 • NYHET! Skattemeldingen for moms

  2 timer skatte-/avgiftsrett
 • NYHET: Skatt og delingsøkonomi

 • NYHET: Pensjonsrådgivning

  4 timer rettslære, 1 time skatterett/avgiftsrett
 • Skatteforvaltningsloven – de viktigste endringene

  3 timer skatte- og avgiftsrett
 • NYHET: Beskatning ved utleie og salg av bolig og fritidseiendom

  6 timer skatterett/avgiftsrett
 • Kvalitetskontroll av revisor – unngå merknader

  3 timer revisjon/annet
 • Fremtidsfullmakter

  2 timer rettslære
 • Nye skatteregler i 2016

  2 timer skatterett/avgiftsrett
 • NYHET: Skatt og moms på fast eiendom

  7 timer skatterett/avgiftsrett
 • Skattefri omdanning fra NUF til AS – regnskapsmessig og praktisk gjennomgang 

  1 time finansregnskap
 • Nyheter innenfor bokføring

  2 timer bokføring
 • Noen aktuelle regnskapstemaer for små foretak

  4 timer finansregnskap
 • Aktuelle regnskapstemaer, nyheter bokføring og skattefri omdanning av NUF til AS

  5 timer finansregnskap | 2 timer bokføring
 • Arv og skifte

  2 timer skatterett/avgiftsrett | 5 timer rettslære
 • Merverdiavgift for utenlandsk virksomhet i Norge

  1 time avgiftsrett/skatterett
 • Nytt: Skatt på utenlandsk virksomhet i Norge

  2 timer skatterett | 1 time rettslære
 • Skatt på utenlandsk arbeidskraft i Norge

  3 timer skatterett
 • Utenlandsk arbeidskraft

  6 timer skatterett/avgiftsrett | 1 time rettslære
 • Merverdiavgift – fradrag

  3 timer skatterett/avgiftsrett | 1 time bokføring
 • Merverdiavgift – justeringsregler

  3 timer skatterett/avgiftsrett
 • Merverdiavgift – fradrag og justeringsregler

  6 timer skatterett/avgiftsrett | 1 time bokføring
 • Pensjon- og trygdeplanlegging for næringsdrivende – langtidsytelser

  2 timer rettslære | 1 time skatterett/avgiftsrett
 • Pensjon- og trygdeplanlegging for næringsdrivende – korttidsytelser

  2 timer rettslære | 2 timer skatterett/avgiftsrett
 • Pensjon & trygdeplanlegging – Korttids- og langtidsytelser for næringsdrivende

  5 timer rettslære | 2 timer skatterett/avgiftsrett