Klasseromskurs

Beklager, ingen innlegg passet til kriteriene dine.

  Nettkurs
  • KURSABONNEMENT – NETTKURS

   Kursabonnement gir deg tilgang til alle våre nettkurs ut kalenderåret. Nye nettkurs som produseres i løpet av året blir automatisk inkludert i ditt abonnement.
  • Nyttige avtaler for SMB

   2 timer rettslære
  • God regnskapsføringsskikk 2019/2020

   4 timer god regnskapsføringsskikk
  • MVA – Avgiftsgrunnlaget

   2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Lønn – aktuelle nyheter og utvalgte problemstillinger

   7 timer skatte- og avgiftsrett
  • MVA – Næringsvirksomhet

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • Generasjonsskifte og salg av virksomhet

   5 timer skatte- og avgiftsrett | 2 timer rettslære
  • MVA – Delvis Fradrag

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • Regnskapsførers rolle som rådgiver

   4 timer finansregnskap | 1 time skatte- og avgiftsrett
  • Bokføring – Tema for tema 2019

   7 timer bokføring
  • Arv og skifte 2019

   3 timer rettslære | 2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Bokføring – Aktuelle temaer 2019

   7 timer bokføring
  • Praktisk skatte- og regnskapskurs 2019/2020

   5 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  • Hvordan unngå økonomisk kriminalitet

   0,5 time god regnskapsføringsskikk | 0,5 time rettslære | 3 timer annet
  • MVA – Utenlandske virksomheter i Norge

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • MVA – Bil

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • Revisjon av transaksjoner med nærstående parter

   3 timer revisjon
  • MVA – Fjernleverbare tjenester

   2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Kildeskatt for utenlandske arbeidstakere

   2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Reiseutgifter – Skille mellom arbeidsreise, yrkesreise og pendlerreise

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • MVA – Uttak

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • MVA – Praktiske spørsmål

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • Skattebetalerdagen 2019

   2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Tips i teori og praksis

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • Arbeidsgivers dekning av kost på reiser

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • Naturalytelser, personalrabatter og tredjepartsytelser

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • Kapitalnedsettelser herunder kjøp egne aksjer

   1 time finansregnskap
  • Sentrale punkter i NRS 8 – God regnskapsskikk for små foretak

   2 timer finansregnskap
  • GRFS 2018 – GDPR for regnskapsførere

   1 time regnskapsføringsskikk
  • GRFS 2018 – Hvitvasking og risikostyring

   2 timer god regnskapsføringsskikk
  • God regnskapsføringsskikk 2018

   7 timer god regnskapsføringsskikk
  • Regnskap og bokføring 2018

   5 timer finansregnskap | 1 time bokføring | 1 rettslære
  • Praktisk skatte- og regnskapskurs 2018/2019

   4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  • Justeringsreglene 2018

   3 timer skatte- og avgiftsrett
  • Regnskapsførers oppdragsansvar 2018

   2 timer god regnskapsføringsskikk
  • Hvitvasking, risikostyring og internkontroll 2018

   3 timer god regnskapsføringsskikk
  • Merverdiavgift – fradrag 2018

   3 timer skatte- og avgiftsrett
  • Bolig – nye skatteregler for korttidsutleie 2018

   2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Aktuelle dommer om erstatningsansvar

   2 timer god regnskapsføringsskikk
  • Regnskapsførers plikter i henhold til hvitvaskingsloven med forskrift

   2 timer god regnskapsføringsskikk
  • Jordbruksbeskatning 2018

   3 timer skatte- og avgiftsrett
  • Skogbruksbeskatning 2018

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • Årsoppgjør for AS

   2 timer finansregnskap
  • Årsoppgjør for ANS/DA

   2 timer finansregnskap
  • Hvitvaskingsloven

   1 time god regnskapsføringsskikk
  • Kommende endringer i lovverket for regnskapsførere i 2018 og 2019

   1 time God regnskapsføringsskikk
  • Slik oppretter du testament

   1 time rettslære
  • Slik oppretter du fremtidsfullmakt

   1 time rettslære
  • Aksjer og skatt

   3 timer skatte – og avgiftsrett
  • Etikk for regnskapsførere, revisorer og advokater

   2 timer etikk
  • Samboeres rettsforhold

   2 timer rettslære
  • Ektefellers rettsforhold

   2 timer rettslære
  • Samboere og ektefellers rettsforhold

   4 timer rettslære
  • Aktuelle bokføringstemaer 2017

   2 timer bokføring
  • Skattefri omdanning fra NUF til AS

   1 time finansregnskap
  • Aktuelle regnskapstemaer for små foretak

   4 timer finansregnskap
  • Regnskap og bokføring

   5 timer finansregnskap | 2 timer bokføring
  • Skatt og delingsøkonomi

   2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Pensjonsrådgivning

   4 timer rettslære | 1 time skatte- og avgiftsrett
  • Beskatning ved utleie og salg av bolig og fritidseiendom

   6 timer skatte- og avgiftsrett
  • Kvalitetskontroll av revisor – unngå merknader

   3 timer revisjon
  • Fremtidsfullmakter

   2 timer rettslære
  • Skatt på utenlandsk arbeidskraft i Norge

   3 timer skatterett- og avgiftsrett
  • Utenlandsk arbeidskraft

   6 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time rettslære