Klasseromskurs

Beklager, ingen innlegg passet til kriteriene dine.

  Nettkurs
  • KURSABONNEMENT – NETTKURS

   Kursabonnement gir deg tilgang til alle våre nettkurs ut kalenderåret. Nye nettkurs som produseres i løpet av året blir automatisk inkludert i ditt abonnement.
  • MVA – Fradragsreglene

   2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Fremtidsfullmakt – slik gjør du det!

   1 time rettslære
  • Aksjer – skatt og regnskap

   1 time finansregnskap | 1 time skatte- og avgiftsrett
  • Årsoppgjør ANS/DA

   1 time finansregnskap | 1 time skatte- og avgiftsrett
  • MVA – Ofte stilte spørsmål

   1 timer skatte- og avgiftsrett
  • MVA – Skattemelding

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • GRFS – Intern kvalitetskontroll på regnskapsoppdrag

   2 timer god regnskapsføringsskikk
  • GRFS – Oppdragsansvarlig regnskapsfører – rolle og ansvar

   2 timer god regnskapsføringsskikk
  • MVA – Registrering i Merverdiavgiftsregisteret

   2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Arveavgift rundt neste sving? – Gi gode råd nå!

   2 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time rettslære
  • Årsoppgjøret for AS

   3 timer finansregnskap
  • Merverdiavgift – Utførsel av varer og tjenester

   2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Hvitvaskingsloven

   2 timer god regnskapsføringsskikk
  • Bokføring – Dokumentasjon og bokføring av kjøp

   2 timer bokføring
  • Bokføring – SAF-T Regnskap

   2 timer bokføring
  • MVA – Innførsel

   2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Praktisk skatte- og regnskapskurs 2020/2021

   4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  • GRFS, hvitvaskingsregler og internkontroll

   6 timer god regnskapsføringsskikk
  • GRFS – Periodisk regnskapsrapportering til kunden

   2 timer god regnskapsføringsskikk
  • Lønn – aktuelle nyheter og utvalgte problemstillinger

   7 time skatte- og avgiftsrett
  • GRFS – Vurdering av kundens interne rutiner

   2 timer god regnskapsføringsskikk
  • MVA – Utenlandske virksomheter med omsetning i Norge

   2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Regnskapsnær rådgivning

   1 time skatte- og avgiftsrett | 3 timer rettslære
  • Nye skatteinsentiver for ansatteaksjer og oppstartselskaper

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • Bokføring – Særlige bransjeregler

   2 timer bokføring
  • Bokføring – Aktuelle temaer 2020

   2 timer bokføring
  • Dokumentasjon og avstemming av balansen

   2 timer bokføring
  • Valg av selskapsform for små bedrifter

   2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Viderefakturering og MVA

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • Overdragelse av bygg under oppføring

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • Praktisk etterlevelse av hvitvaskingsregelverket for revisor – nye og eksisterende kunder

   2 timer annet
  • Praktiske konsekvenser av ny revisorlovgivning

   2 timer annet
  • Regnskapsregler og praktiske forhold – Skattefri omdanning

   2 timer finansregnskap
  • Transaksjonskostnader – Fradrag for MVA?

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • Aksjer og skatt

   3 timer skatte- og avgiftsrett
  • Kortene på bordet – et kjapt, men viktig kurs om skattemeldingen

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • Frivillig pensjonssparing for næringsdrivende eller IPS

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • Formuesfastsettelse av næringseiendom

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • Beskatning ved utleie og salg av bolig og fritidseiendom

   4 timer skatte- og avgiftsrett
  • Varslingsregler

   1 time annet
  • Nyttige avtaler for SMB

   2 timer rettslære
  • MVA – Avgiftsgrunnlaget

   2 timer skatte- og avgiftsrett
  • MVA – Næringsvirksomhet

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • Generasjonsskifte og salg av virksomhet

   5 timer skatte- og avgiftsrett | 2 timer rettslære
  • MVA – Delvis Fradrag

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • Regnskapsførers rolle som rådgiver

   4 timer finansregnskap | 1 time skatte- og avgiftsrett
  • Bokføring – Tema for tema 2019

   7 timer bokføring
  • Arv og skifte 2019

   3 timer rettslære | 2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Bokføring – Aktuelle temaer 2019

   7 timer bokføring
  • Hvordan unngå økonomisk kriminalitet

   0,5 time god regnskapsføringsskikk | 0,5 time rettslære | 3 timer annet
  • MVA – Bil

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • Revisjon av transaksjoner med nærstående parter

   3 timer revisjon
  • MVA – Fjernleverbare tjenester

   2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Kildeskatt for utenlandske arbeidstakere

   2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Reiseutgifter – Skille mellom arbeidsreise, yrkesreise og pendlerreise

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • MVA – Uttak

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • MVA – Praktiske spørsmål

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • Tips i teori og praksis

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • Arbeidsgivers dekning av kost på reiser

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • Kapitalnedsettelser herunder kjøp egne aksjer

   1 time finansregnskap
  • Justeringsreglene 2018

   3 timer skatte- og avgiftsrett
  • Merverdiavgift – fradrag 2018

   3 timer skatte- og avgiftsrett
  • Fremtidsfullmakter

   2 timer rettslære