Klasseromskurs
 • KURSABONNEMENT – ALLE KURS

  Kursabonnementet gir deg tilgang til alle våre nettkurs og kurs holdt i Norge. Dermed kan du velge de oppdateringstimene du trenger mest - og de du har mest lyst på.
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Ski
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Oslo
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Lillehammer
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Oslo
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Stavanger
Nettkurs
 • KURSABONNEMENT – NETTKURS

  Kursabonnement gir deg tilgang til alle våre nettkurs.
 • Skatteforvaltningsloven – de viktigste endringene

  3 timer skatte- og avgiftsrett
 • Fremtidsfullmakter

  2 timer rettslære
 • Kapitalnedsettelser herunder kjøp egne aksjer

  1 time finansregnskap
 • Sentrale punkter i NRS 8 – God regnskapsskikk for små foretak

  2 timer finansregnskap
 • GRFS 2018 – GDPR for regnskapsførere

  1 time regnskapsføringsskikk
 • GRFS 2018 – Hvitvasking og risikostyring

  2 timer god regnskapsføringsskikk
 • God regnskapsføringsskikk 2018

  7 timer god regnskapsføringsskikk
 • Regnskap og bokføring 2018

  5 timer finansregnskap | 1 time bokføring | 1 rettslære
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs 2018/2019

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
 • Justeringsreglene 2018

  3 timer skatte- og avgiftsrett
 • Naturalytelser 2018

  2 timer skatte- og avgiftsrett
 • Skattelovsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2018

  1 time skatte- og avgiftsrett
 • Regnskapsførers oppdragsansvar 2018

  2 timer god regnskapsføringsskikk
 • Reise og diett 2018

  1 time skatte- og avgiftsrett
 • Hvitvasking, risikostyring og internkontroll 2018

  3 timer GRFS
 • Skattereglene 2018

  1 time skatte- og avgiftsrett
 • Merverdiavgift – fradrag 2018

  3 timer skatte- og avgiftsrett
 • Skattebetalerdagen 2018

  2 timer skatte- og avgiftsrett
 • Bolig – nye skatteregler for korttidsutleie 2018

  2 timer skatte- og avgiftsrett
 • Aktuelle dommer om erstatningsansvar

  2 timer god regnskapsføringsskikk
 • Regnskapsførers plikter i henhold til hvitvaskingsloven med forskrift

  2 timer god regnskapsføringsskikk
 • Jordbruksbeskatning 2018

  3 timer skatte- og avgiftsrett
 • Skogbruksbeskatning 2018

  1 time skatte- og avgiftsrett
 • Årsoppgjør for AS

  2 timer finansregnskap
 • Årsoppgjør for ANS/DA

  2 timer finansregnskap
 • Hvitvaskingsloven

  1 time god regnskapsføringsskikk
 • Kommende endringer i lovverket for regnskapsførere i 2018 og 2019

  1 time God regnskapsføringsskikk
 • Siste endringer i GRFS 2017

  1 time God regnskapsføringsskikk
 • Slik oppretter du testament

  1 time rettslære
 • Slik oppretter du fremtidsfullmakt

  1 time rettslære
 • Aksjer og skatt

  3 timer skatte – og avgiftsrett
 • Etikk for regnskapsførere, revisorer og advokater

  2 timer etikk
 • Samboeres rettsforhold

  2 timer rettslære
 • Ektefellers rettsforhold

  2 timer rettslære
 • Samboere og ektefellers rettsforhold

  4 timer rettslære
 • Nye skatteregler – 2017

  1 time skatte- og avgiftsrett
 • Aktuelle bokføringstemaer 2017

  2 timer bokføring
 • Skattefri omdanning fra NUF til AS

  1 time finansregnskap
 • Aktuelle regnskapstemaer for små foretak

  4 timer finansregnskap
 • Regnskap og bokføring

  5 timer finansregnskap | 2 timer bokføring
 • God regnskapsføringsskikk 2017

  5 timer god regnskapsføringsskikk
 • Skattemeldingen for moms

  2 timer skatte- og avgiftsrett
 • Skatt og delingsøkonomi

  2 timer skatte- og avgiftsrett
 • Pensjonsrådgivning

  4 timer rettslære | 1 time skatte- og avgiftsrett
 • Beskatning ved utleie og salg av bolig og fritidseiendom

  6 timer skatte- og avgiftsrett
 • Kvalitetskontroll av revisor – unngå merknader

  3 timer revisjon
 • Skatt og moms på fast eiendom

  7 timer skatte- og avgiftsrett
 • Arv og skifte

  2 timer skatte- og avgiftsrett | 5 timer rettslære
 • Merverdiavgift for utenlandsk virksomhet i Norge

  1 time skatte- og avgiftsrett
 • Skatt på utenlandsk virksomhet i Norge

  2 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time rettslære
 • Skatt på utenlandsk arbeidskraft i Norge

  3 timer skatterett- og avgiftsrett
 • Utenlandsk arbeidskraft

  6 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time rettslære
 • Pensjon & trygdeplanlegging – Korttids- og langtidsytelser for næringsdrivende

  5 timer rettslære | 2 timer skatte- og avgiftsrett