Sjekk skattemeldingen nøye – det kan du spare mange penger på !

Straks kommer skattemeldingen din fra skatteetaten. Det er lov å være glad om du får igjen på skatten, men husk å likevel sjekke tallene. Kanskje tjener du på det.

skattefag

Straks kommer skattemeldingen din fra skatteetaten. Det er lov å være glad om du får igjen på skatten, men husk å likevel sjekke tallene. Kanskje tjener du på det.

Det er en stund siden norske skattebetalere satt med veiledere og kalkulator for å fylle ut selvangivelsen på papir. I et stadig mer digitaliserte samfunn, er også skjemaveldet borte. Den nye skattemeldingen kan oppleves som litt krevende fordi den fortsatt er ny, men den er enklere for folk flest.

Skattemeldingen kommer nesten ferdig utfylt fra Skatteetaten. De første skattemeldingene er tilgjengelige fra i dag og deretter kommer resten i puljer frem til 4. april.

Og så sitter vi der da, med en oversikt over inntekter, utgifter, formue og gjeld. Mange av oss tenker; «Ja, det stemmer nok dette». Mens andre tar seg tid til å sjekke oppgitte beløp opp mot de årsoppgaver man har mottatt fra arbeidsgiver, pensjonsleverandør og banker. Deretter signeres det og skattemeldingen sendes inn.

Før du kommer til det skrittet, er det viktig å huske at skattemeldingen ikke er ferdig utfylt. For selv om det kan virke som om alt stemmer, må du huske at skattemeldingen bare er nesten ferdig utfylt. Det er du som skattebetaler som har ansvaret for å påse at alt er med, og at alle inntekter og all formue er oppgitt på korrekt måte til beskatning.

Er det en feil i de opplysningene Skatteetaten har hentet inn for deg, er det ditt ansvar å sørge for at dette korrigeres. Det kan du sågar spare penger på.

Har du enkle skatteforhold; som en arbeidsgiver, et lån og en bolig – da er nok det meste på plass. For mange er det litt mer komplisert, og da er det smart å bruke mer tid på skattemeldingen.

Dersom du ikke sørger for at informasjonen som danner skattegrunnlaget ditt er korrekt, risikerer du å bli ilagt straffeskatt.

Disse opplysningen kan være aktuelle å korrigere eller supplere for at skatterapporteringen blir korrekt. Her kan det også være skattekroner å spare:

  • Har du arvet bolig, forsikre deg om at boligen takseres og at din inngangsverdi blir oppjustert
  • Har du solgt eiendom som ikke kan selges skattefritt, vær trygg på at du får fradragsført alle kostander forbundet med kjøp og salg
  • Sjekk at formuesverdien på dine faste eiendommer ikke er satt for høyt. I verste fall får dette også den konsekvens at eiendomsskatten som skal betales hvert år blir for høy
  • Sjekk ut hva du kan motta skattefritt fra arbeidsgiver i forbindelse med hjemmekontor
  • Pass og stell av barn er fradragsberettiget med inntil 25.000 for ett barn og 15.000 for hvert barn du har i tillegg. Pass på at du får fradragsført utgifter som kanskje ikke er innrapportert til skatteetaten
  • Aksjeutbytter og aksjegevinster er skattepliktig for personlige skattebetalere. Sjekk at skjermingsfradraget er korrekt og at dette er hensyntatt ved skattleggingen
  • Reise til og fra arbeid, uavhengig av reisemåte, er fradragsberettiget hvis reiseveien er minst 33 kilometer en vei
  • Personfradraget er et såkalt bunnfradrag. Er dere gift og den ene ikke har inntekter kan det være lønnsomt å overføre kapitalinntekter fra den som har lønnsinntekt for å nyttiggjøre personfradraget
  • Pass på at du som alders- eller AFP-pensjonist får nyttiggjort pensjonsfradraget. Betaler den ene ektefellen lite skatt kan det lønne seg å overføre kapitalinntekter fra den andre ektefellen eller motsatt overføre kapitalutgifter til den som har høyest inntekt.
  • Formue og inntekter i utlandet kan være skattepliktig til Norge, og skal betalt skatt i utlandet hensyntas i skattemeldingen er dette noe du må dokumentere og føre inn selv