Skal forenkle skatten for aksjeselskaper

Skatteetaten skal de kommende årene gjøre det lettere for næringsdrivende å levere skattemeldingen. Neste år vil et utvalg aksjeselskaper få muligheten til å teste løsningen.

Stig Flesland

 

Den nye løsningen ble presenterte på et digitalt møte i begynnelsen av september til interessenter fra ulike organisasjoner og representanter fra systemleverandører.

Her fremkom det at i 2022 (for inntektsåret 2021) gjennomfører Skatteetaten en pilot for aksjeselskaper som har valgt bort revisjon. Det er de som sender skattemeldingen fra et regnskapsprogram eller årsoppgjørssystem som kan delta.

Hovedmålet med piloten er å få testet den nye skattemeldingen og få erfaringer og tilbakemeldinger før alle upersonlig skattepliktige skal ta den i bruk. I denne piloten tester Skatteetaten ut innsending av skattemeldingen sammen med ny næringsspesifikasjon. Denne næringsspesifikasjonen skal på sikt erstatte alle dagens næringsoppgaver og vedleggsskjema.

Mindre tid, høyere kvalitet

I dag sender næringsdrivende inn skattemelding, næringsoppgave og vedleggsskjemaer. Ved innsending av skattemeldingen må næringsdrivende forholde seg til opp mot 60 skjemaer med til sammen 6500 felt og de må selv vite hva som gjelder for dem.

Dette vil sikkert mange oppleve som både komplisert og tidkrevende. Skatteetaten hevder at den nye løsningen skal redusere tidsbruken og heve kvaliteten på innsendte opplysninger.

Dette blir nytt:

 • Skattemeldingen integreres mot regnskaps- eller årsoppgjørsprogram som tilbyr utfylling og innsending av skattemelding med næringsspesifikasjon.
 • Alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer erstattes med en næringsspesifikasjon som enten sendes inn via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram eller direkte i den nye skattemeldingen.
 • De aller fleste næringsdrivende skal sende inn skattemeldingen på et standardisert digitalt format. Dette betyr at skattemeldingen må leveres gjennom et årsoppgjørsprogram eller regnskapssystem som støtter innsending av skattemelding.
 • Næringsrapport skatt kan ikke brukes fra 2022 (inntektsår 2021). Enkeltpersonforetak med enkle skatteforhold kan bruke den nye skattemeldingen, eller et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.
 • Alle skjemaer og erstattes med temaområder. Næringsspesifikasjonen får en ny struktur.
 • Data som naturlig hører sammen, skal være samlet.

Så langt det er praktisk mulig, vil Skatteetaten gjenbruke den informasjonen de allerede har. På den måten skal næringsdrivende slippe å sende inn samme informasjon flere ganger.

En ny valideringstjeneste gir tilbakemelding direkte i programmet ved ulogiske tall og differanser i skattemeldingen. På den måten kan feil rettes før innsending. Du får for eksempel tilbakemelding hvis:

 • det er avvik mellom årsresultatet og summen av skattemessig verdi for næringen
 • du har glemt å legge til informasjon, for eksempel hvis du ikke har oppgitt realisasjonsdato for et driftsmiddel i virksomheten

Hårete mål

I løpet av presentasjonen ble det uttalt at målet med den nye skattemeldingen er at den skal være nyttig for de som leverer den. Det kan for eksempel skje ved at næringsdrivende får oversikt over skattemessige konsekvenser ved ulike valg.

Denne løsningen er i stor grad inspirert av jobben som er gjort for og mot lønnsmottakere og pensjonister. Der har skattemeldingen blitt temabasert i stedet for at man må gjennom en rekke ulike poster. Det samme skal altså skje nå for næringsdrivende, der alle skjemaer skal bort.

«Vi skal gi en skreddersydd skattemelding basert på hvem du er og hva vi vet om deg», uttalte Skatteetaten på presentasjonen.

Dersom det dukker opp nye grunnlagsdata blir de lagt inn i løsningen fortløpende. Opplysninger Skatteetaten sitter på skal brukes aktivt. Videre skal også aksjeselskaper stimuleres til å levere hurtig. I likhet med hva tilfellet er for personlige skattytere skal det også være mulig med et raskere skatteoppgjør med den nye løsningen.

Eksempler på forenkling:

 • Beregninger og kalkyler utføres automatisk
 • Sumposter/kontrollsummer fjernes
 • Minimerer risiko for differanse i påstand
 • Informasjonsfelter som ligger flere steder, fylles kun ut en gang

Bruker du næringsrapport skatt?

Næringsrapport skatt fases nå ut. Alternative innleveringsmåter fremover blir:

Sende fra regnskapsprogram/årsoppgjørsprogram Mange enkeltpersonforetak kan benytte ny skattemelding på skatteetaten.no

Enkeltpersonforetak kan bruke utgående skjemaløsning i Altinn i 2022 for inntektsåret 2021. Deretter må de enten sende fra regnskapsprogram eller benytte ny skattemelding på skatteetaten.no. Aksjeselskap kan bruke utgående skjemaløsning i Altinn frem til og med 2023 for inntektsåret 2022. Deretter må de sende fra regnskapsprogram.

Når kommer nye løsninger i bruk?

Enkeltpersonforetak: Skatteetaten støtter de fleste enkeltpersonforetak i ny løsning fra 2022 for inntektsåret 2021. De fleste som fyller ut skattemeldingen selv i Altinn eller i næringsrapport skatt kan benytte ny skattemelding på skatteetaten.no.

Enkeltpersonforetak som leverer skattemelding fra system, vil avhenge av leverandøren.

Alle enkeltpersonforetak må levere i ny løsning fra 2023 for inntektsåret 2022.

Aksjeselskap: Skatteetaten støtter utvalgte forhold i 2022 for inntektsåret 2021. Viktigste unntak er at det ikke er mulig å levere dersom du bruker revisor.

Alle selskap må levere i ny løsning fra 2024 for inntektsåret 2023.

Det kan være lurt å ta i bruk ny løsning så tidlig som mulig. Ta kontakt med din systemleverandør for informasjon om du kan benytte ny løsning neste år.