Fortsatt mulig å unngå tilleggsskatt: – Viktig å komme Skatteetaten i forkjøpet!

Stig Flesland

Det er fortsatt mulig å slippe tilleggsskatt – selv etter at Skatteetaten nå får en rekke med nye opplysninger om bankinnskudd i utlandet.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Hvis du har inntekt eller formue i utlandet som Skatteetaten ikke vet om bør du virkelig vurdere om du tør å holde denne skjult fremover.

Sitter på mye informasjon

Fra søndag 30. september mottar Skatteetaten opplysninger om bankinnskudd og andre finansielle forhold fra skattemyndigheter i opptil 102 land. Dette gir dermed Skatteetaten muligheten til innsyn i langt større grad enn før.

Løsningen din dersom du har formue eller inntekt i andre land er ordningen med frivillig retting. Gjennom ordningen betaler du skatt, men slipper tilleggsskatt og eventuell anmeldelse. Nøkkelen er imidlertid å komme Skatteetaten i forkjøpet.

– Skatteamnestiet er ikke noe midlertidig «servicetilbud» fra Skatteetaten. Det er ikke slik at det er for sent å bruke ordningen etter at Skatteetaten får inn flere opplysninger, sier Bård Erlend Hansen, advokat i SBF skatteadvokater.

Har du spørsmål om formue og/eller inntekter i utlandet? 

Medlem: Kontakt oss! 
Ikke medlem? Se hva vi kan gjøre for deg – og meld deg inn!

 

Fortsatt en aktuell løsning!

– Det følger av loven at skal du skal slippe tilleggsskatt dersom du selv retter tidligere feil, og denne egenrettingen  ikke «kan anses framkalt ved kontrolltiltak som er eller vil bli satt i verk, eller ved opplysninger som skattemyndighetene har fått fra andre». Det er altså uansett kriterier som skal legges til grunn for om tilleggsskatt skal anvendes, sier Hansen.

– Mitt utgangspunkt er at unntaket fra tilleggsskatt ved frivillig retting fortsatt kan være aktuelt, selv om skattemyndighetene kan få eller til og med skulle ha fått opplysninger om deg fra utenlandske skattemyndigheter. Det skal gjøres konkret en vurdering i hver enkelt sak. Sjansene er altså ennå ikke forspilt, men anbefalingen er å kontakte skattemyndighetene så snart mulig.

Ikke bare de rikeste

Hansen har håndtert en rekke saker med frivillig retting, og påpeker at ordningen ikke bare er til for de «superrike».

– Min erfaring er at det i stor grad er vanlige folk som bruker ordningen. Det kan være at man har vært usikker på skattereglene, at man har glemt å føre opp en feriebolig i utlandet eller lignende forhold. I de fleste tilfellene løser dette seg på en veldig fin måte – uten tilleggsskatt, sier Hansen.

IKKE FOR SENT: Advokat Bård Erlend Hansen mener det fortsatt er mulig å spare skatt ved å bruke ordningen med frivillig retting.

Folk er usikre

Han peker også på at usikkerhet rundt skatteregler kan medføre at du havner i en situasjon hvor du har gjort feil i mange år. I slike tilfeller er det viktig å være tidlig ute og samtidig er det også viktig å rette opp gamle feil.

– Som de fleste som har stått oppe i det har erfart: Utenlandsforhold og transaksjoner over landegrensene reiser særlige skatte- og avgiftsspørsmål, der også skatteavtaler må vurderes. Vi har lang erfaring med rådgivning i slike saker. Vi hjelper deg til å unngå dobbeltbeskatning fordi du må skatte til flere land. Vi bistår også regelmessig i saker om frivillig retting – det vil si «hjemflagging» av utenlandsformue.