Dette er i tråd med avtalen mellom regjeringspartiene og Frp om revidert nasjonalbudsjett for 2020.

Les også: Revidert budsjett: Endringer i eiendomsskatt

– Eiendomsskatt på vanlige boliger kan være økonomisk belastende for mange. Derfor har regjeringen nesten halvert maksimalsatsen for boligeiere og hytteeiere i denne regjeringsperioden, fra 7 til 4 promille, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Fra 2020 ble maksimal sats for bolig- og fritidseiendom redusert fra 7 til 5 promille.

Fritak for reindrift

Det foreslås fritak for eiendomsskatt for reindriftsanlegg, slik at næringen stilles på lik linje med jordbruks- og skogbruksnæringen, som har hatt et fritak for eiendomsskatt for anlegg i næringen i mange år.

– Reindriftsnæringen er en næring som ligger tett opp mot jordbruksnæringen, og vi mener reindriften bør ha de samme vilkårene for eiendomsskatt. Reindrift er en næring med stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur i samiske områder. Vi ønsker å bidra til at vi har en bærekraftig reindrift i Norge, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).