Har Skatteetaten gått bort fra riktig skatt?

Stig Flesland

Hilde Alvsåker

 

Skattebetalerforeningens avgiftsrådgiver, Hilde Alvsåker, mener at Stryker-saken er en sak som Skatteetaten kunne ha løst på andre måter. 

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

– Saken viser at det er grunn til å stille spørsmål ved om skatteetaten har forlatt sitt mantra om «Riktig skatt og avgift til riktig tid». Til tross for at terminoppgavene ikke stemte med regnskapet og at det ville være lett å rette feilen, mente skatteetaten at det allikevel var greit å beholde det uriktige beløpet på 3,5 millioner kroner, sier Alvsåker.

Les også: Stryk for Skatteetaten

Les også: Anker ikke dommen

Ville de rettet motsatt vei?

Hun påpeker at det må sies å være en høy pris for å gjøre en feil.

– Jeg må jo stille meg spørsmålet: Ville Skatteetaten ha latt være å rettet dersom feilen hadde gått i statens favør? Jeg tror ikke det, sier juristen og rådgiveren.

I tillegg mener hun saken er svært viktig fordi den viser at all makt ikke kan ligge hos Skatteetaten.

– Skattekontorets beslutning om ikke å endre mva-beregningen hadde ikke selskapet rett til å klage på. Men det kunne gå til sak for å få rettet opp feilen. Denne muligheten er viktig, sier Alvsåker.

Sikkerhetsventil

Samtidig mener hun denne saken viser hvor viktig det er å ha mulighet til å bruke domstolen.

– Muligheten til å gå til sak ønsker Finansdepartement nå å forhindre ved å begrense søksmålsretten til kun å gjelde de tilfeller hvor skattyter har klagerett. Forslaget har nettopp vært på høring. Skattebetalerforeningen går sterkt i mot forslaget og mener denne dommen illustrerer hvor viktig søksmålsretten er nettopp i slike tilfeller hvor det ikke er klagerett.

Medlem og trenger bistand? Kontakt oss!

Vil du bli medlem? Se hva du får som medlem hos oss!