Nå vil også Venstre gjeninnføre arveavgiften

Stig Flesland

Foto: Liv Aarberg/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

 

Det begynner for alvor å brenne et lys for alle som skal gjennomføre generasjonsskifter. Nå tar også det borgerlige partiet Venstre til orde for å gjeninnføre arveavgiften.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Dermed begynner listen over partier som vil ha tilbake avgiften å bli lang – og risikoen for at den faktisk gjenoppstår fra det døde øker kraftig.

Høy risiko

Bård Erlend Hansen, advokat i SBF skatteadvokater, tror det er høy risiko for gjeninnføring av arveavgiften nå.

Advokat Bård E. Hansen, SBF skatteadvokater

– Dette er en symbolsak for enkelte partier, og dermed vil de nok sette ekstra krefter inn på å få gjort noe med avgiften, sier Hansen.

– Jeg har fått flere henvendelser inn til meg om mulige generasjonsskifter, og det er tydelig at mange nå forventer at det skjer noe i 2021 eller senest i 2022.

Advokaten mener at mange bør ta grep allerede nå, men vil ikke gi noe entydig råd.

– Hva du skal gjøre avhenger egentlig av økonomi, behov, og hvordan du ser for deg din fremtid. I enkelte tilfeller er det direkte uklokt å foreta et generasjonsskifte eller forskudd på arv nå, fordi det kan medføre økt skatt. Samtidig kan det være en grei tommelfingerregel at dersom du likevel skal gjennomføre et generasjonsskifte eller gi forskudd på arv, så kan det være en fordel å gjøre det nå, sier Bård Erlend Hansen i SBF skatteadvokater.

Medlem og trenger bistand? Kontakt oss!

Vil du bli medlem? Se hva du får som medlem hos oss!

Kontakt Bård Erlend Hansen i SBF skatteadvokater

«Betydelig» bunnfradrag

– Ofte går både rikdom og fattigdom i arv. Derfor mener vi at det er rettferdig at det gjeninnføres en arveavgift, men med et høyt bunnfradrag slik at det er de høyeste arvesummene som først og fremst skattlegges, skrives det i forslaget til program som ble offentliggjort 1. oktober.

Aftenposten skriver at Venstre ikke har en modell klar, men at Rotevatn ser for seg en arveavgift med et betydelig bunnfradrag.

«Han vil ikke tilbake til en avgift som plaget vanlige folk ved skifte av hus og hytter, men som de rikeste klarte å planlegge seg bort fra.»

Fra før har fløypartiene Rødt og SV tatt til orde for gjeninnføring av arveavgift, og det har vært spekulert i at de partiene kan tvinge Arbeiderpartiet til å gjeninnføre arveavgiften. Mye tyder da på at arveavgift i det minste blir en svært omtalt sak i valgkampen.