Anker ikke dommen

Stig Flesland

Foto: Skatteetaten

 

Skattedirektoratet anker ikke Stryker-dommen. Det bekreftes overfor Skattebetalerforeningen.

I en epost til Skattebetalerforeningen sier Skattedirektoratet at Stryker-dommen ikke vil bli anket. Og den kommer til å få konsekvenser for fremtidige saker.

Les også: Stryk for Skatteetaten

Les også: Tingrettsdommen i Avgiftsnytt

Vi merker oss dommen

– Hvilke konsekvenser får denne dommen for Skatteetatens fremtidige praksis?

– Dommen stiller spørsmål ved begrunnelsen og redegjørelsen for Skatteetatens beslutning etter skatteforvaltningsloven § 12-1. Dette er naturlig noe vi merker oss med tanke på fremtidige saker. Skatteetaten er opptatt av at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt riktig, og at det skal være enkelt å gjøre det riktig, skriver Kari Alice Frønsdal, fungerende leder i juridisk avdeling i Skatteetaten.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

– I denne saken nektet Skatteetaten å tilbakebetale 3,5 millioner kroner som var uriktig innbetalt. Skatteetatens mål er at «det skal være enkelt å gjøre det riktig», og dere har «ansvaret for at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte». Hvordan samsvarer Skatteetatens fremgangsmåte i denne saken med målet og samfunnsansvaret etaten har?

– Om Skatteetaten skal ta opp en fastsetting til endring etter skatteforvaltningsloven § 12-1 skal vurderes etter følgende kriterier: den skattepliktiges forhold, den tid som er gått, spørsmålets betydning og sakens opplysning, jfr. skatteforvaltningsloven § 12-1 (2). I forarbeidene til bestemmelsen gis det føringer for hvordan kriteriene skal vektes. Dette er fulgt opp i Skatteforvaltningshåndboken der det er redegjort nærmere for hvordan bestemmelsen skal praktiseres, skriver Frønsdal.

– Føringene som er gitt i lovens forarbeider og Skatteforvaltningshåndboken vil sammen med blant annet domsavgjørelser og uttalelser fra Sivilombudsmannen danne grunnlaget for Skatteetatens fremtidige praksis. Som følger av f.eks. domsavsigelser vil vi alltid vurdere om det bør gjøres endringer eller presiseringer i våre beskrivelser og veiledninger, herunder i Skatteforvaltningshåndboken.

Medlem og trenger bistand? Kontakt oss!

Vil du bli medlem? Se hva du får som medlem hos oss!