Forskriftsendring: Utvidelse av momsfrist

Hilde Alvsåker

Fristen for å få fullt fradrag for mva ved oppføring av utleiebygg er midlertidig utvidet fra 6 til 12 måneder

Mva-registrerte virksomheter kan kreve «tilbakegående avgiftsoppgjør». Det betyr at man kan få fradrag for mva på kostnader som påløp før registreringen. For utleiere av bygg gjelder det en frist på 6 måneder fra bygget var ferdig oppført.

Frivillig registrering

Utleiere av bygg kan søke om å bli frivillig registrert for mva og dermed få fradrag for mva ved oppføring, oppussing, drift og vedlikehold av bygget. Dersom det inngås leiekontrakter innen 6 måneder etter at bygget var ferdig oppført, kan utleier kreve tilbakegående oppgjør for mva på kostnader som påløp før virksomheten ble mva-registrert.

Fordelen er at utleier kan få fullt fradrag for mva på alle kostnader. I tillegg kan fradraget kreves med én gang.

Dersom leiekontrakter inngås senere enn 6 måneder etter at bygget var ferdig oppført, kan utleie kreve justert fradrag for mva med inntil 10 prosent av inngående avgiften på byggekostnadene. Det gjelder hvert år i ti år fremover. Når fradraget må fordeles over 10 år betyr det en dårligere likviditetsmessig løsning. I tillegg får ikke utleier fradrag for absolutt alle kostnader.

Doblet fristen

I forbindelse med korona-epidemien har byggenæringen bedt om at 6-månedersfristen utvides. Det tar nå lengre tid å få inngått leiekontrakter.

Finansdepartementet har etterkommet ønsket . Fristen i mva-forskriftens § 8-6-2 er midlertidig utvidet til 12 måneder.

Den nye fristen har tilbakevirkende kraft for bygg som var ferdig oppført etter 1. september 2019. Den gjelder også for alle som bygg ferdigstilles fram til 30. juni 2021. For bygg som blir ferdig mellom 1. juli 2021 og 31. desember 2021, er fristen 30. juni 2022, altså mellom 12-6 måneder.