Husk fristen for årsregnskapet!

Stig Flesland

Årsregnskapsfristen ble i år utsatt med to måneder. Det vil si at siste frist for å levere årsregnskapet til Brønnøysund er 30. september. 

Det er ikke mulig å få lengre frist, skriver Brønnøysundregistrene på sine nettsider. Utsatt frist gjelder ikke for børsnoterte foretak eller foretak under tilsyn av Finanstilsynet.

Her sender du inn

Forsinkelsesgebyr

Hvis regnskapet ikke blir sendt inn til Regnskapsregisteret før fristen, vil det bli beregnet et forsinkelsesgebyr. Det kommer i form av «dagbøter», og det maksimale forsinkelsesgebyret kan bli så høyt som 60.944 kroner.

Det er virksomheten som i første omgang har ansvar for å betale gebyret. Hvis virksomheten ikke betaler, er du som medlem i styret, deltaker eller i noen tilfeller daglig leder, solidarisk ansvarlig for å betale gebyret. Solidarisk ansvar betyr at flere har ansvaret for å betale samme krav, og at alle er ansvarlig for hele kravet til det er betalt.

Skal dere sende årsregnskapet for første gang?

Dersom virksomheten er stiftet 30. juni eller tidligere, må det utarbeides årsregnskap for dette året. Virksomheter som er stiftet 1. juli eller senere, kan velge å utarbeide årsregnskap for dette året, eller slå det sammen med neste år.

Det er ikke nødvendig å varsle Regnskapsregisteret om dette. Årsregnskapet kan maksimalt være for 18 måneder.

NB! Stiftelsesdatoen må ikke forveksles med registreringsdatoen i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret. Hvis du ikke husker stiftelsesdatoen, finner du den ved å søke i nøkkelopplysninger.

Hvem har regnskapsplikt?

Det er regnskapspliktige virksomheter som har plikt til å levere regnskapet nå. Om det er regnskapsplikt avhenger av organisasjonsformen, størrelsen på virksomheten eller om dere er underlagt tilsyn som avgjør om dere har regnskapsplikt.

Her finner du en oversikt over hvem dette gjelder

 • Alle aksjeselskap (AS) og allmennaksjeselskap (ASA)
 • Alle borettslag (BRL) og boligbyggelag (BBL)
 • Ansvarlige selskap (ANS/DA) og andre deltakerlignende selskap som har
  • over 5 millioner kroner i salgsinntekt
  • antall ansatte som i gjennomsnitt er over 5 årsverk
  • flere deltakere enn 5, eller
  • deltakere i form av juridiske personer med begrenset ansvar
 • Enkeltpersonforetak som har
  • eiendeler med verdi over 20 millioner kroner, eller
  • antall ansatte som i gjennomsnitt er over 20 årsverk
 • Samvirkeforetak og økonomiske foreninger med over 2 millioner kroner i salgsinntekt
 • Andre foreninger som i løpet av året har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner, eller antall ansatte som i gjennomsnitt er over 20 årsverk
 • Eierseksjonssameier med 21 eller flere seksjoner
 • Stiftelser
 • Utenlandske foretak (NUF) som utøver eller deltar i næringsvirksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel, og som er skattepliktig til Norge etter norsk intern lovgivning
 • Revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere
 • Andre som etter særskilt bestemmelse, eller i medhold av lov, har regnskapsplikt

Hvis regnskapsplikten avhenger av størrelsesgrenser, får dere regnskapsplikt når grensen er passert to år på rad. For at regnskapsplikten skal opphøre igjen, må dere komme under grensen to år på rad.

Regnskapspliktige virksomheter skal utarbeide årsregnskap som minst består av resultat, balanse og noter.

Regnskapsinformasjonen skal være offentlig tilgjengelig. Virksomheter som ifølge regnskapsloven er små foretak, har forenklede regnskapsregler og trenger ikke å utarbeide årsberetning.