Slik kan du hjelpe kundene dine med den nye skattemeldingen

Stig Flesland

Våren er en hektisk tid for mange, og kanskje særlig for regnskapsførere og skatterådgivere. Og i år ser våren i tillegg ut til å bli helt spesiell av andre årsaker.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Er du medlem og har et spørsmål du vil ha svar på? Kontakt våre rådgivere!

De fleste holder likevel hjulene i gang så godt det lar seg gjøre, og en del av dette bildet er at skattemeldingen snart er tilgjengelig – både for lønnsmottakere og for næringsdrivende.

I denne forbindelse har vi i Skattebetalerforeningen i år valgt å lage et kort, men svært nyttig kurs om skattemeldingen.

Les mer om kurset her: Kortene på bordet – et kjapt, men viktig kurs om skattemeldingen

Hvordan gjøre det beste for klienter

– Hva kan vi lære av dette kurset?

– Det vi ønsker du skal lære av kurset er todelt: For det første ser vi på skattemeldingen i det nye formatet, som ganske mange skattytere vil få i år. Her ser det meste helt annerledes ut enn før, og vi gir en nyttig og lettfattelig oversikt over de viktigste endringene. Men kursets del to er kanskje enda viktigere. Her ser vi mer generelt på dette med å levere skattemelding på vegne av klienter. Nøkkelspørsmålet er: Hvordan kan en rådgiver eller regnskapsfører sørge for å overholde lover og regler, samtidig som han eller hun har klientens beste for øye, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

– Hva innebærer dette i praksis?

– Et viktig område som rådgivere og regnskapsførere bør være bevisst på, er hva en gjør hvis en er i reell tvil om et tilfelle, for eksempel om en inntekt er skattepliktig eller en kostnad er fradragsberettiget. Egenfastsettingsprinsippet, som er ganske nytt, innebærer at du formelt sett ikke bare skal gi relevante opplysninger. Du har også ansvaret for å tolke og bruke skattereglene på riktig måte basert på disse opplysningene. Du skal altså konkludere i forhold til skatteplikten. Et viktig spørsmål er da hvor langt dette egenfastsettingsprinsippet rekker i tilfeller hvor det foreligger faktisk tvil.

Ikke snakk om å pynte på sannheten

– Et aspekt ved dette er kanskje også reglene om tilleggsskatt?

– Ja, reglene om tilleggsskatt kan komme inn her, og det er derfor viktig å kjenne til dem – ikke for at en på noen måte skal spekulere i å legge seg helt opptil reglene, men for at en skal være trygg på at det en gjør både ivaretar klientens interesser, samtidig som en overholder regelverket. Det handler aldri om illojale tilpasninger, om å pynte på faktum eller å vri på det, men det handler om å velge løsninger som gir klienten den beste muligheten for å få en reell prøving av sine synspunkter og argumenter, avslutter Lothe.

Kurset tilbys akkurat nå til en redusert pris på 490 kroner for medlemmer og 700 kroner for ikke-medlemmer.