Skatteoppgjøret er klart – men du kan fortsatt levere skattemeldingen

Stig Flesland

Skatteoppgjøret er ferdig, skriver Skatteetaten i en melding. Og da kommer også skattelistene snart. Men først litt om skatteoppgjøret.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Det samlede skatteoppgjøret for 2018 viser at om lag 4,9 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende til sammen har betalt 514 milliarder kroner i skatt og avgift på inntekt og formue. Det utgjør noe over 120.000 kroner per skattyter.

332 000 selskaper har betalt til sammen 85 milliarder kroner i skatt (unntatt skatteinntekter fra oljevirksomheten).

3_Gjennomsnitt-02-B.png

– De fleste treffer godt med å betale riktig skatt gjennom hele året. Har du fått restskatt eller skatt til gode skyldes det at dine økonomiske forhold ble annerledes enn grunnlaget for det beregnede skattetrekket ditt. Du kan unngå dette ved å justere opplysninger i skattekortet gjennom året, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Her kan du endre skattekortet ditt: skatteetaten.no/endre

Feil i skatteoppgjøret?

Skulle du oppdage feil i skatteoppgjøret kan du fortsatt i de fleste tilfeller endre det selv slik at Skatteetaten kan rette opp opplysningene.

– Hvis du oppdager feil eller mangler kan selv endre skattemeldingen for inntektsåret 2016 eller senere. Dette gjøres ved å logge inn på skatteetaten.no og sende inn en endringsmelding. Da vil endringene bli kontrollert av skatteetaten og så vil du motta et nytt skatteoppgjør, sier Per-Ole Hegdahl, advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen.

Foto: Bo Mathisen

– Vår erfaring er at endringer som er foretatt i skattemeldingen i forbindelse med innsendingen ofte ikke har blitt registrert. Av den grunn er vår anbefaling å sjekke skattemeldingen og sjekke at tallene er korrekte.

SKATTEOPPGJØRET: Hva bør du sjekke, kan du rette feil og når må du betale?

Skattelistene er tilgjengelige 5. november

Skattelistene for inntektsåret 2018 er tilgjengelig for søk på skatteetaten.no kl. 07.00 5. november. Søk omfatter nettotall for personer og selskaper. Det loggføres hvem som har søkt på deg i skattelistene.

Siden oktober i fjor har det vært 1,6 millioner søk i skattelistene på skatteetaten.no, fordelt på 482 000 unike innlogginger. Det er omtrent likt med året før. Til sammenligning var det i året før loggføring av søk ble innført, 16,5 millioner søk fordelt på nær 927 000 unike innlogginger. 239 000 har det siste året vært inne og sjekket hvem som har søkt på dem, noe som er på nivå med året før.

– Det er en lang tradisjon for åpenhet rundt skattelistene i Norge. Vi mener at transparens om inntekt, formue og skatt er med på å styrke tilliten til skattesystemet. Dagens ordning balanserer godt mellom hensynet til åpenhet og hensynet til personvern, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Skattelistene er tilgjengelige på skatteetaten.no/skattelistene

Tall for skatteoppgjøret fordelt på kommune finner du på skatteetaten.no/nokkeltall