SKATTEOPPGJØRET: Hva bør du sjekke, kan du rette feil og når må du betale?

Stig Flesland

Foto: Colourbox/Børge Sandnes

 

Onsdag 23. oktober blir de siste skatteoppgjørene lagt ut. Dermed har alle fått skatteoppgjøret for inntektsåret 2018.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Dersom du leverte skattemeldingen uten å gjøre endringer, vil du mest sannsynlig ha fått et skatteoppgjør som er identisk.

Hvis du derimot gjorde endringer, bør du sjekke at endringene faktisk også er hensyntatt i det endelige oppgjøret. Din versjon av skattemeldingen finner du i Altinn.

Hva bør du sjekke?

Dette er eksempler på punkter som bør sjekkes:

  • Har fradrag du førte opp kommet med?
  • Har postene du strøk blitt tatt med i skatteoppgjøret?
  • Har skattekontoret fordelt gjeld og gjeldsrenter, formue og inntekt av fast eiendom mellom deg og den du eier sammen med, slik dere hadde ført opp i skattemeldingen?
  • Har formuesgjenstander (bil, båt, hus) du solgte i løpet av året sneket seg med i skatteoppgjøret?
  • Har du fått fradrag for skatt betalt i utlandet, eller annet fradrag pga. inntekts-/formuesforhold i utlandet?

Her finner du skatteoppgjøret

Rette opp feil selv?

Dersom det er feil i skatteoppgjøret kan du kanskje rette dem opp selv. Forutsetningen er imidlertid at skattemyndighetene ikke har gjort endringer fra skattemeldingen.

For å tydeliggjøre det litt. Dersom du glemmer å føre opp et fradrag i skattemeldingen, og leverer en ny skattemelding etter at skatteoppgjøret er sendt ut, står du fritt til dette. Egenrettingen skal da gi deg et nytt skatteoppgjør i tråd med endringene.

Etter at fristen for å levere skattemeldingen har løpt ut, har du 3 år på å melde ifra om endringer. Du kan levere skattemeldingen på nytt flere ganger.

Som elektronisk bruker kan du endre skattemeldingen elektronisk.

Dersom du ikke er elektronisk bruker, kan du sende skattemeldingen din med endringer per post. Du finner adressen du skal sende den til på skatteoppgjøret ditt.

Dersom du derimot fører opp et fradrag i skattemeldingen og dette blir strøket av skattemyndighetene i skatteoppgjøret, kan du ikke rette dette tilbake selv. For å få fradraget da må du sende en klage.

Fradragspostene er gjerne det umiddelbare man tenker på, men ikke glem inntekt og formue. Dersom du opplyser om uteglemt inntekt eller formue på eget initiativ kan ikke skattemyndighetene gi deg tilleggsskatt senere.

Restskatt må betales

Skatteoppgjøret viser om du har betalt for mye eller for lite skatt. Penger tilbake får du, med renter, i løpet av få dager. Dersom du får restskatt, må du betale denne selv om du klager på skatteoppgjøret.

Fikk du over 1 000 kroner i restskatt, deles summen opp i 2 fakturaer. For deg som får skatteoppgjøret nå 23. oktober er fristen for den første fakturaen 3 uker etter datoen skatteoppgjøret ditt var klart, og 2. fakturaen 8 uker etter at skatteoppgjøret ditt var klart.

Hvis betalingsfristen din er på en lørdag eller søndag, kan du betale innen mandagen (første virkedag) etter fristen.

Du må betale restskatten selv om du har endret etter fristen for skattemeldingen eller klaget. Hvis du ikke betaler restskatten i tide, løper det forsinkelsesrenter ved forfall frem til du betaler.

Hvis restskatten er på under 1.000 kroner, er fristen for å betale 3 uker etter at skatteoppgjøret var klart.

Slik betaler du

I god tid før forfallsfristen får du faktura med betalingsinformasjon. Hvis du er elektronisk bruker får du faktura med betalingsinformasjon i Altinn. Hvis ikke, får du tilsendt faktura med betalingsinformasjon i posten.

Du kan også inngå avtale om e-faktura i forbindelse med innbetaling av skatt.

Kontonummer og KID

Bruk kontonummeret og KID’en som står på fakturaen. Hvis du ikke har fått faktura med betalingsinformasjon, finner du informasjonen du trenger her: