Derfor viser ikke skattetallene sannheten

Stig Flesland

Skattelistene ble lagt ut i dag – og dermed er mediene fylt til randen av stoff om inntektene fra 2016. Vi skal nøye oss med denne saken, som forklarer hvorfor tallene i skattelistene er feil.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Den inntekten som står i skattelistene er alminnelig inntekt, dvs. netto inntekt, som er summen av inntekter minus fradrag.

Med andre ord vil for eksempel en arbeidstaker som har store fradrag, som for eksempel renteutgifter, reiseutgifter eller tap ved salg av aksjer, ha en mye lavere inntekt i skattelistene enn hans reelle lønnsinntekt.

– Ligningstallene gir et visst innblikk i en persons økonomi, men det er veldig mange feilkilder som gjør at det er vanskelig å bruke tallene som en fasit, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Se også: Få med deg de viktigste nyhetene på vårt «Praktisk skatte- og regnskapskurs»

– Særlig vil jeg trekke fra at mange eiendeler verdsettes langt lavere enn omsetningsverdi, og at nettoinntekten ofte er langt lavere enn reell bruttoinntekt. I tillegg kan det ha vært gjort feil fra skattyters eller fra Skatteetatens side som påvirker tallene. Skattetallene som legges ut nå tar ikke hensyn til at noen skattebetalere har klaget på skatteoppgjøret sitt. Årlig kommer det inn oppimot 90 – 100.000 skatteklager til Skatteetaten.

Slik får man 0 i inntekt

Et enkelt eksempel illustrerer poenget ovenfor:

En lønnsinntekt på 700.000 kroner gir en inntekt i skattelisten på bare 398.550 kroner, dersom vedkommende har renteutgifter på 70.000 kroner, pendlerkostnader på 80.000 kroner og tap ved salg av aksjer på 60.000 kroner. Ved omregningen fra brutto- til nettoinntekt må en også trekke fra minstefradraget på 91.450 kroner for inntektsåret 2016.

I tillegg vil et eventuelt fremførbart underskudd fra tidligere år også redusere inntekten som vises i skattelistene. Fremførbart underskudd oppstår når du ett år har høyere fradrag enn inntekt, slik at du ikke får benyttet deg av alle fradragene.

Har du store nok fradrag kan du altså komme ned til 0 i inntekt i skattelistene.

Må betale skatt

Det at man har 0 i inntekt i skattelistene er imidlertid ikke en garanti for at man ikke betaler noe i personskatt. Hvis du har mottatt lønn, pensjon eller eventuelt næringsinntekt som selvstendig næringsdrivende, vil du likevel måtte betale såkalte bruttoskatter. Det vil si trygdeavgift og trinnskatt, som er skattetyper som regnes av brutto inntekt.

Samtidig er det mange muligheter til å «gjemme bort» formuen sin. Ulike typer formue verdsettes svært forskjellig skattemessig.

De fleste vet nok at boligen du selv bor i, primærboligen, verdsettes relativt lavt, mens utleieboliger og aksjer verdsettes mye høyere. I tillegg verdsettes kunst lavt skattemessig, det samme gjør innbo og fritidseiendom.

Reduksjon av formuen fra et år til et annet kan skyldes at man har plassert midlene i for eksempel en fritidseiendom som har en lav ligningsverdi, man kan ha økt gjelden, eller brukt noe av midlene til forbruk, eller kanskje gitt barna forskudd på arv. I tillegg kan det man eier ha sunket i verdi – typisk aksjer osv.

Ikke stol blindt på skattelistene!

Skattelistene inkluderer tall fra før klagesaker blir avgjort. Dermed kan tallene endre seg etter at de blir fremlagt i dag.

I tillegg har den nye skatteforvaltningsloven gjort det mulig for deg og meg å endre skatteopplysninger tre år tilbake i tid.

– Kanskje vil man fremover se enda flere endringer fra de opprinnelige skattelistene, ettersom vi har fått et nytt system der hver enkelt av oss kan rette opp tall fra skattemeldingen i inntil tre år, sier Rolf Lothe.