Høring: Skattebetalerforeningen fokuserte på rettssikkerhet og lang klagetid

Stig Flesland

I dagens høring i finanskomiteen på Stortinget, tok Skattebetalerforeningens fagsjef Rolf Lothe til orde for å tilføre Skatteklagenemnda nok midler til å kunne gjøre jobben sin på en god nok måte.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Hovedpoenget til Lothe i høringen var at ordningen med uavhengig nemnd er bra, men at den sliter kraftig med underbemanning:

– Formålet med den nye Skatteklagenemnda og sekretariatet var å styrke klageordningen, ved å gjøre den mer uavhengig resten av Skatteetaten. Uavhengig klagebehandling er viktig for at skattyter skal kunne stole på at saken blir undergitt en reell overprøving. Så langt vi kan se fungerer denne ordningen etter intensjonen. Klagebehandlingen er blitt bedre og mer uavhengig, men det er likevel et stort men: Saksbehandlingstiden er blitt alt for lang!

Les hele notatet til Finanskomiteen

Viktig del av rettssikkerheten

Ved årsskiftet hadde flertallet av klagesaker ligget i mer enn ett år – uten at de var blitt behandlet.

– Konsekvensen av å være underbemannet er naturligvis at saksbehandlingstiden blir svært lang i mange saker. En skattyter som klager på skatten i dag, kan ikke forvente å motta svar før om minst ett år – ofte mye lenger, uttalte Lothe.

Han pekte også på at en svært viktig del av rettssikkerheten for skattebetalere er en behandling på skattesaken innen rimelig tid. Der er vi ikke nå. Også Finansdepartementet mener at saksbehandlingstiden er for lang.

Trenger flere årsverk

I vår mottok departementet en rapport fra analyseselskapet Oxford Research, som peker på mange tiltak som kan iverksettes for å kutte køene hos Skatteklagenemnda. Et av hovedfunnene i rapporten er at sekretariatet er underbemannet, og Oxford Research uttaler i rapporten at: «etter vår vurdering bør sekretariatet for skatteklagenemnda samlet tilføres 20 ekstra årsverk.»

– Så vidt vi kan se – hvis vi sammenligner den foreslåtte bevilgningen for 2020 på omtrent 71 millioner – med tallet for 2019 som var omtrent 63 millioner kroner – er det mye å gå på før man følger anbefalingen. Skattebetalerforeningens oppfordring til Finanskomiteen er derfor å øke bevilgningen til Skatteklagenemnda, slik at saksbehandlingstiden i klager om skatt og moms kan komme ned på et akseptabelt nivå, uttalte Lothe.

Alternativet er å leve med at skatteklager må vente flere år på å bli behandlet.