Departementet vil at forskningsmiljøer skal vurdere dette, og vil utlyse et «utredningsoppdrag for å få et bedre bilde av hvordan formuesskatten påvirker små og mellomstore bedrifter og eierne deres.»

– Mange norske næringslivsaktører, gründere og eiere av små og mellomstore bedrifter mener at formuesskatten har negative sider, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det er ikke akkurat mangel på forskning rundt formuesskatten, men ifølge statsråden er det mindre empiri som belyser sammenhenger mellom formuesskatt, investeringer og eierskap i Norge.

– En tilbakemelding vi ofte får er at bedrifter må betale utbytte til sine eiere, for at disse skal kunne betale formueskatt. Det vises til at skatten kan gi betalingsproblemer for eierne som skal betale den, samt føre til utflytting og påvirke sparing og inve­steringer i Norge. Det kan også tenkes at formueskatten hindrer etablering av visse typer selskaper i Norge. Disse problemstillingene ønsker vi å se nærmere på, sier Røe Isaksen.

Utredningen skal blant annet prøve å svare på spørsmål som:

  • Hvem betaler formueskatt?
  • Hvilke effekter har formuesskatten på eieres utbytte- og investeringsbeslut­ninger?
  • Hva kjennetegner selskapene og eierne som tar ut utbytte fra sine bedrifter for å betale formuesskatt?
  • I hvilken grad synes formuesskatten å påvirke norske eieres beslutninger om flyt­ting fra Norge?

Arbeidet er todelt, og forventes sluttført i juli/august 2020.