Dagens skattetips: Hvordan regner du ut formuesskatten?

Stig Flesland

Reglene for formuesskatt har endret seg ganske mye de siste årene, og det er fort gjort å lure litt på hvordan dette er nå. Vi skal ta en gjennomgang sammen med deg.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Primærbolig

Formuesverdien av din egen bolig, det som heter primærbolig, er 25 % av sjablongmessig markedsverdi. Det er lagt inn en sikkerhetsventil som innebærer at du kan kreve formuesverdien nedsatt hvis den overstiger 30 % av den reell markedsverdi (takst).

Formuesverdien er basert på kvadratmeterpris på solgte boliger. Du finner en boligkalkulator på skatteetaten.no.

Sekundærbolig

Bolig nr. 2 (sekundærbolig) har en formuesverdi på 90 % av sjablongmessig markedsverdi (sikkerhetsventil: 100 %).

Verdsettelsesrabatt og gjeldsreduksjon

Noe som kan være litt problematisk er at det er innført en verdsettelsesrabatt på en del eiendeler. Som en følge kan ikke all gjeld trekkes fra når man regner ut skattemessig formue.

Vi skal vise hvordan det slår ut for Åge. Han har en sekundærbolig med formuesverdi på kr 4,5 mill. Samlet bruttoformue er kr 7,5 mill., bestående av sekundærboligen og et bankinnskudd på kr 3 mill. Han har gjeld på kr 4 mill.

Gjeldsreduksjonen blir:

Gjeld tilordnet sekundærboligen:
(kr 4 mill. x kr 5 mill./kr 8 mill.) = kr 2,5 mill.

Fradragsberettiget gjeld tilordnet sekundærboligen:
kr 2,5 mill. x 0,9 = kr 2,25 mill. Gjeldsreduksjon (10 % av tilordnet gjeld) kr 0,25 mill.

Fradragsberettiget gjeld blir altså redusert med kr 250.000, hvilket medfører at formuesskatten økes med kr 2.125 kroner.

Næringseiendom verdsettes til 80 % av sjablongmessig markedsverdi (sikkerhetsventil: maksimalt 96 % av reell markedsverdi). Gjeld som tilordnes næringseiendom reduseres til 80 prosent.

For fritidsbolig er formuesverdien uendret. Det samme gjelder bolig- og fritidseiendommer i utlandet.