Innspill til regjeringen: Denne endringen vil gjøre det enklere for bedrifter og arbeidstakere!

Stig Flesland

Per-Ole Hegdahl, advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen. (Foto: Bo Mathisen)

 

Skattedirektoratet publiserte mandag 6. mai en prinsipputtalelse om skatt på naturalytelser, rabatter og gaver.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Uttalelsen har møtt kraftig motbør, og bare 4 dager etter måtte Finansdepartementet varsle at det kommer forskriftsendringer som gjelder personalforsikringer.

Les mer om endringene her:

Skattebetalerforeningen har nå kontaktet Finansdepartementet og foreslått enda en endring – slik at reglene blir enklere å etterleve for både arbeidsgivere og arbeidstakere.

– Innfør beløpsgrense

Det er spesielt i de tilfellene ansatte får ytelser gjennom tredjeparter, altså kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser, hvor det bør gjøres endringer, mener Per-Ole Hegdahl, advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen.

– Vi har foreslått at Finansdepartementet bør vurdere å innføre en beløpsgrense i de tilfellene hvor ansatte får kjøpe varer til redusert pris, men der rabatten er lav. I disse tilfellene mener vi det vil være unødig tidkrevende og ressurskrevende for næringslivet å ha kontroll med – og innrapportere – eventuelle kjøp. Vi har derfor kommet med en sterk oppfordring til Finansdepartementet om å benytte anledningen til å også unnta mindre tredjemannsrabatter av bagatellmessig verdi fra skatteplikt, for eksempel med en beløpsgrense på inntil 2.000 kroner, sier Hegdahl.

Konsentrerer seg om småpenger

I Skattedirektoratets veileder er det et eksempel der en ansatt kjøper fotopapir til printer og vaskeartikler fra en leverandør til redusert pris.

Fotopapir omsettes hos den ansattes arbeidsgiver og kommer derfor inn under personalrabatter. Vaskeartikler omsettes ikke hos arbeidsgiver, og derfor utgjør rabatten en skattepliktig fordel med 50 kroner, skriver Skattedirektoratet.

Det gis videre uttrykkelig uttrykk for at det ikke er noe generelt skattefritak for rabatter av bagatellmessig verdi.

– Feil signaler

– Når slike eksempler inntas i en prinsipputtalelse, gir det et signal om hvilket nivå man skal legge seg på. Vi mener Skattedirektoratet i dette tilfellet bommer helt med sine signaler. Det er allerede en etablert praksis om at oppmerksomhetsgaver i forbindelse med foredrag, debattdeltagelser eller lignende, er unntatt beskatning når gaven er av bagatellmessig verdi. Eksemplene på bagatellmessig verdi er opplyst å være en (rimelig) flaske vin, blomster eller konfekt. Vi mener det er fornuftig å skjele til denne praksisen også for tredjemannsrabatter – det vil spare både arbeidsgivere og arbeidstakere for svært mye unødvendig arbeid og rapportering, sier Hegdahl.

Finansdepartementet har varslet at man i løpet av kort tid vil komme med forslag til ny forskrift.