Enklere innrapportering for små selskap med deltakerfastsetting

Stig Flesland

Fra og med regnskapsåret 2018 vil næringsoppgave 5 gjøre innrapporteringen enklere for foretak med begrenset regnskapsplikt, og ikke-regnskapspliktige selskap med deltakerfastsetting.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Dette skjemaet kan benyttes av små virksomheter hvor årsregnskapet baserer seg på skatterapportering, for eksempel enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap.

Det gjelder imidlertid ikke hvis selskapet har en eller flere deltakere som er juridisk person med begrenset ansvar.

Næringsopppgaven inneholder oppstilling over skattemessig resultatregnskap og balanse. I resultatet skal det bare føres skattepliktige inntekter og fradragsberettigede kostnader.

Betingelser for å kunne bruke

For å kunne bruke forenklet næringsoppgave kan ikke selskapet overskride grensene for mer enn to av følgende vilkår:

  1. 70 millioner i salgsinntekt
  2. 35 millioner i balansesum
  3. 50 årsverk i gjennomsnitt i regnskapsåret

Her finner du skjemaene

Næringsoppgave 5 ligger i arkfanen Vedlegg i Altinn. Rettledningen finner du her (lenke).

Hvis selskapet ikke benytter forenklingsreglene, skal Næringsoppgave 2 (lenke) brukes.