Bruk Altinn når du skal søke om fristutsettelse

Stig Flesland

Regnskapsfører og revisorer kan søke om 30 dagers utsatt frist for inntil 10 prosent av kundemassen ved å sende
inn RF-1113.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Ifølge Skatteetaten mottar de i disse dager lange lister med søknad om utsettelse. Listene kommer i forskjellige format, både på e-post og papir.

Skatteetaten skriver i Skatteinfo at hvis du bruker andre kanaler enn Altinn ved søknad om utsettelse for dine kunder, må disse søknadene behandles manuelt.

De oppfordrer dermed alle regnskapsførere og revisorer som vil søke om utsatt frist til å benytte RF-1113 for mer automatisk behandling av søknadene. Dette gir færre feil ved registrering av søknadene.

Næringsdrivende kan selv søke om utsettelse på RF-1114. Det vil ikke bli innvilget utsettelser utover 30. juni. Leveres skattemeldingen etter fristen utløp, må det legges ved en begrunnelse.